Minder zelfdodingen in Nederland

Cijfers zelfdoding in Nederland

Meeste zelfdodingen op middelbare leeftijd, afname bij jongeren

Elke dag overlijden er 5 mensen door zelfdoding in Nederland

Zelfdoding kwam in 2018 relatief vaak voor in Zeeland en relatief minder vaak in Flevoland

Relatieve aantal zelfdodingen per provincie in 2018

Dit plaatje toont het aantal zelfdodingen. Rekening houdend met het aantal mensen dat er in de provincies woont, kwam zelfdoding in 2018 het minst voor in Flevoland en het meest in Zeeland.

Zelfdoding per 100.000 inwoners

Minder zelfdodingen in 2018

Aantal zelfdodingen vanaf 1950

In 2018 hebben 1.829 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat zijn er 88 minder dan het jaar ervoor. Ook rekening houdend met het aantal inwoners in Nederland waren er in 2018 5% minder zelfdodingen dan in 2017.

Tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in Nederland door zelfdoding

Aantal zelfdodingen in Nederland naar geslacht.

In 2018 overleden 1.176 mannen tegenover 653 vrouwen door zelfdoding

Onder jongeren is het aantal zelfdodingen weer terug naar het oude niveau

6 op de 10 zelfdodingen vindt plaats op middelbare leeftijd (40 tot 70 jaar). In 2018 zien we in vergelijking tot 2017 minder zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar. Ook bij mensen van middelbare leeftijd komt zelfdoding in 2018 minder vaak voor dan in 2017.

Verhoogde kans op zelfmoord bij mensen die gescheiden of verweduwd zijn

Burgerlijke staat

De meeste inwoners in Nederland zijn ongehuwd en nooit gehuwd geweest, zo ook de meeste mensen die overlijden door zelfdoding. Rekening houdend met het aantal mensen dat een bepaalde burgerlijke staat heeft, komt zelfdoding al jarenlang het meest voor onder mensen die verweduwd of gescheiden zijn

Conclusie

Elke dag overlijden er 5 mensen in Nederland door zelfdoding

88 minder zelfdodingen in 2018 dan in 2017

Onder jongeren is het aantal zelfdodingen weer terug naar het oude niveau

(Bron: Bureau voor de Statistiek, 2018)

Jaar
2018