Cijfers zelfdoding in Nederland 2019

Cijfers zelfdoding sinds de coronacrisis

Lees de recente cijfers over suïcide sinds de coronacrisis

Cijfers zelfdoding over voorgaande jaren

Meeste zelfdodingen op middelbare leeftijd, afname bij vrouwen

Elke dag overlijden er 5 mensen door zelfdoding in Nederland

Zelfdoding kwam in 2019 relatief vaak voor in Zeeland en relatief minder vaak in Flevoland

Relatieve aantal zelfdodingen per provincie in 2019

Dit plaatje toont het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners. Rekening houdend met het aantal mensen dat er in de provincies woont, kwam zelfdoding in 2019 het minst voor in Flevoland en het meest in Zeeland.

Zelfdoding per 100.000 inwoners

1 % minder zelfdodingen in 2019 dan in 2018

Aantal zelfdodingen vanaf 1950

In 2019 hebben 1.811 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat zijn er 18 minder dan het jaar ervoor.

Tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in Nederland door zelfdoding

Aantal zelfdodingen in Nederland naar geslacht.

In 2019 overleden 1.232 mannen tegenover 579 vrouwen door zelfdoding.

Onder vrouwen is het aantal zelfdodingen gedaald.

Onder jongeren is het aantal zelfdodingen in 2019 iets hoger dan in 2018

6 op de 10 zelfdodingen vindt plaats op middelbare leeftijd (40 tot 70 jaar). In 2019 zien we in vergelijking tot 2018 iets meer zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar en bij 60-plussers.

In januari en maart komt zelfdoding iets meer voor, in december het minst.

Zelfdoding naar maand van overlijden 2010-2019

Gemiddeld aantal zelfdodingen per dag

Conclusie

Elke dag overlijden er 5 mensen in Nederland door zelfdoding

18 minder zelfdodingen in 2019 dan in 2018

Onder vrouwen is het aantal zelfdodingen gedaald

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019)

Jaar
2019