Factsheets

Hier vind je factsheets met de belangrijkste feiten en cijfers over zelfdoding per thema of doelgroep. 

Catalogus onderzoek suïcide Nederland

Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.

  • Factsheet suïcide facts and figures

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks door suïcide? Wat zijn de strategieën met de sterkste evidentie voor suïcidepreventie? Wat is de grootste risicogroep? In de factsheet suïcide facts and figures zetten we de belangrijkste algemene facts en figures rondom suïcide op een rij.  

  • Factsheet suïcidaliteit onder mannen van middelbare leeftijd

Wereldwijd sterven bijna 800.000 mensen door suïcide en de meeste daarvan zijn man. Dit is ook het geval in Nederland. In de factsheet suïcidaliteit onder mannen van middelbare leeftijd zetten we de kennis over suïcidaliteit onder middelbare mannen op een rij.

  • Factsheet suïcidaliteit onder jongeren

In Nederland is zelfdoding de grootste doodsoorzaak onder jongeren tussen de 10 en 20 jaar oud. In de factsheet suïcidaliteit onder jongeren geven we een overzicht van de kennis over suïcide onder jongeren.

  • Factsheet suïcidaliteit onder LHBT'ers

Mensen die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn of die gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord. In de factsheet suïcidaliteit onder LHBT'ers zetten we in samenwerking met Movisie en de Rijksuniversiteit Groningen de meest recente cijfers op een rij.

  • Factsheet suïcidaliteit en autisme

Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door zelfmoord te overlijden dan mensen zonder autisme. In de factsheet suïcidaliteit en autisme zetten we in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de meest recente kennis op een rij. Ook staat er in deze factsheet wat je kan doen als je te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfmoord denkt.

  • Factsheet suïcidaliteit onder agrariërs

De zorgen over het aantal zelfdodingen onder boeren neemt toe maar er zijn weinig Nederlandse cijfers bekend. In de factsheet suïcidaliteit onder agrariërs zetten we in samenwerking met LTO Nederland de meeste recente kennis op een rij. 

  • Factsheet sociale domein

Facts & figures over zelfdoding binnen het sociale domein.

  • Factsheet aanbevelingen huisartsen binnen Supranet Communities

Naar aanleiding van gesprekken met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) en andere betrokkenen uit de SUPRANET community proeftuinen is een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd.