Richtlijn depressie

Om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk is, wordt er meer en meer gewerkt volgens richtlijnen. In deze richtlijnen staat beschreven wat de beste zorg is bij een bepaalde aandoening.

Ben je op zoek naar de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag, of de samenvatting ervan? Hieronder kun je ze downloaden.

Richtlijn suïcidaal gedrag

Voor suïcidaliteit is een richtlijn ontwikkeld, de richtlijn suïcidaal gedrag. Deze richtlijn is in 2012 goedgekeurd door de beroepsverenigingen die betrokken waren bij de ontwikkeling.
De drie belangrijkste uitgangspunten die in deze richtlijn beschreven staan zijn:

  1. Contact; Goed contact houdt in dat iemand zich vrij voelt om over zijn zelfmoordgedachten te praten met zijn hulpverlener.
  2. Naasten; Het is belangrijk om in iedere fase van het contact met de patiënt dienst naaste te betrekken
  3. Veiligheid en continuïteit van zorg; de ernst van het zelfmoordgedrag en de somatische en psychische co-morbiditeit bepalen welke interventies nodig zijn en door wie deze aangeboden dienen te worden.

De zorg die 113 levert aan mensen met zelfmoordgedachten is gebaseerd op de aanbevelingen die in deze richtlijn geformuleerd zijn.

Collegiaal advies

Als je naar aanleiding van de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag, of een ander vraagstuk dat gerelateerd is aan suïcidaliteit, wilt overleggen met een van onze psychologen, dan kan dat. Voor GGZ-professionals hebben we een collegiale overleglijn.

Overige richtlijnen

Op de website www.ggzrichtlijnen.nl zijn verschillende richtlijnen in te zien en te downloaden. Hier vind je ook richtlijnen over de diagnostiek en behandeling van depressie, schizofrenie, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en nog tal van andere psychische stoornissen.