Onbeperkt chatten of bellen

Je kunt niet onbeperkt chatten of bellen met ons. Je kunt vaker hulp zoeken als je in een moeilijke periode zit, maar we hanteren wel een limiet.

De reden hiervoor is dat we niet willen dat je afhankelijk wordt van onze hulplijn. Dat is schadelijk voor je.

Wanneer we merken dat je te vaak komt op de hulplijn, dan gaan we hierover met je in gesprek. We bespreken hoe het komt dat de behoefte bestaat om zo vaak contact met ons te zoeken. En we maken afspraken over hoe vaak je op de chat mag komen of ons mag bellen. Mocht je je daar voor langere tijd niet aan houden, dan zien we ons genoodzaakt je te blokkeren.

Lees ook deze informatie.