Hoe zorg ik voor mezelf?

Om er voor de ander te kunnen zijn, is het ook belangrijk om ook voor jezelf te zorgen.

  • Blijf dingen doen die je helpen om je goed te voelen. Het ligt voor de hand, maar wordt vaak vergeten.
  • Neem voldoende tijd en rust om dingen op een rijtje te zetten.
  • Suïcidaliteit van iemand om wie je geeft kan sterke emoties bij je oproepen: schuld, machteloosheid, angst, boosheid of verdriet. Sta die emoties toe.
  • Draag de last niet alleen, maar laat je steunen door de mensen om je heen. Deel je zorgen met anderen.
  • Besef dat je al veel doet door er voor de ander te zijn. Je bent niet verantwoordelijk voor de keuzes die de ander maakt.
  • Geef zo nodig je eigen grenzen aan, zodat de situatie voor jou vol te houden is. In elke relatie (partner-, vriendschaps-, werkrelatie) tellen altijd de gevoelens van beide personen, óók als één van de twee suïcidaal is. Maak zo nodig afspraken over wat de ander wel of niet van jou kan vragen.  Bijvoorbeeld hoe jullie de problemen bespreken, op welke momenten of hoe vaak.

Heb je vragen of wil je meer informatie, bekijk dan onze FAQ’s. Je kunt je vragen ook stellen via onze overleg- en advieslijn op werkdagen (behalve feestdagen) van 10.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 020 311 3888.