Feiten en cijfers over suïcide

De cijfers met betrekking tot suïcide zijn hoog. In 2017 hebben 1.917 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Gemiddeld vijf mensen per dag plegen dus zelfmoord. Dat is het hoogste aantal ooit. Echter, rekening houdend met het aantal inwoners in Nederland blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. 

Toename aantal zelfmoorden

Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is het aantal zelfmoorden in verschillende landen (waaronder ook Nederland) toegenomen. Desondanks zijn er in Nederland relatief weinig zelfmoorden ten opzichte van andere landen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zelfmoord kan samenhangen met economische recessie. Het is niet bekend in hoeverre de crisis in Nederland invloed heeft op het groeiende aantal zelfmoorden.

Jaarlijks denken zo'n 410.000 mensen aan zelfmoord. Dat is gebleken uit een onderzoek van het Trimbos-instituut onder Nederlanders van 18 tot en met 64 jaar. Ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland ook daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden.

Suïcide naar leeftijd

Zelfmoord komt vooral veel voor onder mensen van middelbare leeftijd (45-60 jaar). Bij jongeren is zelfmoord een van de belangrijkste doodsoorzaken. Onder 20- tot 30-jarigen was suïcide in 2014 zelfs doodsoorzaak nummer 1. Hierbij speelt uiteraard een rol dat bij jongere mensen andere doodsoorzaken minder voorkomen. In 2017 was een zorgwekkende stijging te zien van zelfmoord onder jongeren van 10 tot 20 jaar.

Suïcide naar geslacht

In 2017 overleden 1.304 mannen tegenover 613 vrouwen door zelfdoding

Feiten en cijfers over zelfmoord

De afgelopen jaren is het aantal zelfmoorden in Nederland gestegen. Een mogelijke oorzaak van deze stijging is de crisis. Een overzicht:

  • Er zijn relatief weinig suïcides in Nederland ten opzichte van andere Europese landen.
  • In absolute aantallen zijn er meer dan 1.800 zelfmoorden per jaar in Nederland.
  • 8,3% van de volwassenen heeft ooit aan zelfmoord gedacht.
  • 2,2% van de volwassenen heeft ooit een zelfmoordpoging gedaan.
  • Het aantal zelfmoordpogingen per jaar is niet exact bekend, maar wordt geschat op 94.000.
  • Jaarlijks worden zeker 14.000 pogingen behandeld in het ziekenhuis.
  • Mannen plegen vaker zelfmoord dan vrouwen.
  • Vrouwen doen gemiddeld meer zelfmoordpogingen dan mannen.

Bron: CBS