Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit

Dit Kwaliteitsdocument bevat aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten bij mensen met suïcidaal gedrag.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden en opvattingen van experts over hoe de organisatie van de zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag er uit zou moeten zien. De aanbevelingen uit dit Kwaliteitsdocument vormen de basis voor het maken van lokale samenwerkingsafspraken.

(Trimbos Instituut, 2010)