Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Klachtenregeling

De medewerkers van 113 doen hun uiterste best ieder contact en elke behandeling goed te laten verlopen en alle procedures correct af te wikkelen. Heb je klachten of heb je suggesties hoe de dienst- en hulpverlening beter zouden kunnen, dan horen we dat graag. Je kunt dit aan ons doorgeven via dit formulier.Brengt dat geen oplossing of heb je er bezwaar tegen dat met de medewerker te bespreken dan kun je een klacht indienen bij 113 Zelfmoordpreventie.

Wordt deze klacht niet binnen 113 Zelfmoordpreventie naar tevredenheid afgehandeld, dan kan je je wenden tot de door 113 Zelfmoordpreventie aangewezen, externe klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris streeft naar een zo bevredigend mogelijke oplossing van de klacht. De klachtenfunctionaris kan ook helpen met het formuleren en indienen van een klacht en het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Mocht dit alles er nog niet voor zorgen dat de klacht naar tevredenheid is opgelost, dan is er sprake van een geschil. De klager kan dan het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Voor 113 Zelfmoordpreventie is dat de Geschillencommissie Zorg

Lees meer in de Klachtenregeling hulpverlening Stichting 113 Zelfmoordpreventie.