Klachtenregeling

Suggesties over betere dienstverlening?

De medewerkers van 113 doen hun uiterste best ieder contact en elke behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Heb je suggesties hoe de dienst- en hulpverlening beter zouden kunnen, dan horen we dat graag. Je kunt dit aan ons doorgeven via dit formulier.

Brengt dat geen oplossing of heb je er bezwaar tegen dat met de medewerker te bespreken dan kun je gebruik maken van de 113 -klachtenregeling, zoals bedoeld in de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector.

Kern van de regeling is bemiddeling door een klachtenbemiddelaar en een onafhankelijke klachtencommissie die snel op een ingediende klacht reageert. Verder wordt precies aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wat u daarna kunt verwachten. De klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar.