Missie en visie

Missie

113 Zelfmoordpreventie staat aan de kant van de hoop en het leven. 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. 

Visie

De missie en ambitie van 113 vragen om een landelijke, actiegerichte aanpak van suïcidepreventie, in nauwe samenwerking met anderen, die verder reikt dan morgen of overmorgen. 113 neemt hierin het voortouw: als zorgaanbieder én als knooppunt (of “hub”) van suïcidepreventie netwerken.

113 vormt suïcidepreventie netwerken (of stimuleert anderen daartoe) waarin bewezen effectieve en innovatieve maatregelen leiden tot radicale daling van het aantal suïcides in Nederland. Zorgverleners, wetenschappers, kwartiermakers, maar ook gemeenten en maatschappelijke organisaties werken in deze netwerken actiegericht samen aan suïcidepreventie.

De allerbelangrijkste sleutel tot succes is het realiseren van culturele verandering. Het heersende taboe moet worden doorbroken: suïcide, depressie en wanhoop moeten op een nuchtere en betrokken manier bespreekbaar zijn. Gelaten acceptatie van suïcide maakt plaats voor gerichte actie van mensen in de samenleving, in de hulpverlening, binnen organisaties, in de media, aan beleidstafels en in de politiek.

Alleen samen kunnen we suïcide voorkomen.

113 groot Groen.jpg