Missie, visie en kernwaarden

Missie

113 Zelfmoordpreventie staat aan de kant van de hoop en het leven. 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. 

Visie

De missie en ambitie van 113 vragen om een landelijke, actiegerichte aanpak van suïcidepreventie, in nauwe samenwerking met anderen, die verder reikt dan morgen of overmorgen. 113 neemt hierin het voortouw: als zorgaanbieder én als knooppunt (of “hub”) van suïcidepreventie netwerken.

113 vormt suïcidepreventie netwerken (of stimuleert anderen daartoe) waarin bewezen effectieve en innovatieve maatregelen leiden tot radicale daling van het aantal suïcides in Nederland. Zorgverleners, wetenschappers, kwartiermakers, maar ook gemeenten en maatschappelijke organisaties werken in deze netwerken actiegericht samen aan suïcidepreventie.

De allerbelangrijkste sleutel tot succes is het realiseren van culturele verandering. Het heersende taboe moet worden doorbroken: suïcide, depressie en wanhoop moeten op een nuchtere en betrokken manier bespreekbaar zijn. Gelaten acceptatie van suïcide maakt plaats voor gerichte actie van mensen in de samenleving, in de hulpverlening, binnen organisaties, in de media, aan beleidstafels en in de politiek.

Alleen samen kunnen we suïcide voorkomen.

113 groot Groen.jpg

Kernwaarden 

Verbindend

 • Wij werken samen met naasten, nabestaanden en betrokken organisaties uit de hele maatschappij om suïcide te voorkomen
 • Wij zijn bewust van ieders rol, behoefte en ambitie met betrekking tot suïcidepreventie en weten daarop aan te sluiten
 • Wij werken multidisciplinair en betrekken andere of specifieke expertise
 • Wij respecteren de ander en erkennen ieders eigenheid

Volhardend

 • Wij zijn doortastend, zetten door, bijten ons vast en laten niet meer los maar verliezen daarin nooit de mens uit het oog
 • Wij stoppen pas als suïcidepreventie vanzelfsprekend is
 • Wij hebben lef, nemen weerstand serieus en reflecteren continue op ons eigen handelen

Vooruitstrevend

 • Kennis en wetenschappelijk onderzoek zien we als de basis voor innovatie
 • Wij durven te innoveren, pionieren en blijven ons, voortdurend in verbinding met anderen, ontwikkelen
 • Wij stellen initiatieven in de samenleving voorop en ondersteunen naar behoefte met handen, kennis en expertise

Veerkrachtig

 • Wij zorgen goed voor elkaar en anderen. Zelfzorg is de basis van zelfmoordpreventie
 • Wij zijn proactief in het bewaken van persoonlijke grenzen
 • Door het creëren van een veilige omgeving maken we het mogelijk om energie te behouden
 • Samenwerking is de basis voor veerkracht, wij willen en kunnen niet zonder anderen zelfmoord voorkomen
 • Veiligheid is de voorwaarde voor goed en betrokken werkgever,- en werknemerschap waarin talenten ten volle kunnen worden benut, en tegenslagen kunnen worden opgevangen
 • Wij zijn open en transparant en contact met de ander houdt ons scherp op de werkvloer, in de hulpverlening en in het overleg met onze samenwerkingspartners