Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Per dag overlijden gemiddeld vijf mensen door suïcide in Nederland. Elke suïcide raakt 135 mensen, jaarlijks meer mensen dan er in de stad Eindhoven wonen en meer dan 5 keer zoveel mensen dan er passen in de Amsterdam Arena. We maken ook regelmatig de vergelijking met de Watersnoodramp van 1953, waar in omvang evenveel mensen bij betrokken waren. 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfdoding.

Visie

De missie en ambitie van 113 vragen om een landelijke, actiegerichte aanpak van suïcidepreventie, samen met anderen tot in de haarvaten van de samenleving. Een aanpak die verder reikt dan morgen of overmorgen. 113 neemt hierin het voortouw: als aanbieder van hulp, knooppunt, kennisontwikkelaar en verspreider van hulp én als knooppunt van suïcidepreventienetwerken.

De belangrijkste sleutel tot succes is het op een nuchtere en betrokken manier bespreekbaar maken van suïcide, depressie en wanhoop. Zodat gelaten acceptatie van suïcide plaatsmaakt voor gerichte actie van mensen in de samenleving, in de hulpverlening, binnen organisaties, in de media, aan beleidstafels en in de politiek.

Alleen samen kunnen we suïcide voorkomen.

Kernwaarden 

Verbindend

 • Wij werken samen met naasten, nabestaanden en betrokken organisaties uit de hele maatschappij om suïcide te voorkomen
 • Wij zijn bewust van ieders rol, behoefte en ambitie met betrekking tot suïcidepreventie en weten daarop aan te sluiten
 • Wij werken multidisciplinair en betrekken andere of specifieke expertise
 • Wij respecteren de ander en erkennen ieders eigenheid

Volhardend

 • Wij zijn doortastend, zetten door, bijten ons vast en laten niet meer los maar verliezen daarin nooit de mens uit het oog
 • Wij stoppen pas als suïcidepreventie vanzelfsprekend is
 • Wij hebben lef, nemen weerstand serieus en reflecteren continue op ons eigen handelen

Vooruitstrevend

 • Kennis en wetenschappelijk onderzoek zien we als de basis voor innovatie
 • Wij durven te innoveren, pionieren en blijven ons, voortdurend in verbinding met anderen, ontwikkelen
 • Wij stellen initiatieven in de samenleving voorop en ondersteunen naar behoefte met handen, kennis en expertise

Veerkrachtig

 • Wij zorgen goed voor onszelf, voor elkaar en voor anderen. Zelfzorg is de basis van zelfmoordpreventie
 • Wij zijn proactief in het bewaken van persoonlijke grenzen
 • Door het creëren van een veilige omgeving maken we het mogelijk om energie te behouden
 • Samenwerking is de basis voor veerkracht, wij willen en kunnen niet zonder anderen zelfdoding voorkomen
 • Veiligheid is de voorwaarde voor goed en betrokken werkgever,- en werknemerschap waarin talenten ten volle kunnen worden benut, en tegenslagen kunnen worden opgevangen
 • Wij zijn open en transparant en contact met de ander houdt ons scherp op de werkvloer, in de hulpverlening en in het overleg met onze samenwerkingspartners