Collegiale overleglijn

113 Zelfmoordpreventie is er niet alleen voor de hulpvrager. We zijn er ook voor mensen die zich zorgen maken over iemand met suïcidale gedachten en voor (zorg)organisaties en -professionals.

Collegiale overleglijn voor (zorg)professionals en organisaties

113 heeft voor professionals en organisaties een collegiale overleglijn, waarop onze hulpverleners dagelijks bereikbaar zijn. Je kunt je vragen voorleggen aan de hulpverleners van 113. We zijn op werkdagen bereikbaar via 020-311 38 88 tussen 10:00 en 16:00 uur.

Komt dit tijdstip je niet uit of heb je liever indirect contact? Je kunt ons ook een bericht sturen als je een vraag hebt of als je een belafspraak op een ander moment wilt plannen.