Voorlichting en workshops

Wil je suïcidepreventie in je team of organisatie onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken? 113 geeft voorlichting over suïcidepreventie op maat. Hierbij sluiten we aan op de behoeften en vragen die leven binnen jouw organisatie.

Gatekeepertraining

Wij vertalen de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van suïcidepreventie naar jouw dagelijkse praktijk. Denk aan sprekers die expert zijn in hun vakgebied voor congressen en symposia, een interactief college in het onderwijs, maar ook aan kleinschalige bijeenkomsten als een klinische les of voorlichting over suïcidepreventie voor je collega’s, medewerkers of studiegenoten.

Meer informatie

Heb je interesse in voorlichting over suïcidepreventie? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt ons ook bereiken via 020 - 240 88 80.