Q&A nummerwijziging 113 én gratis nummer 0800-0113 

Algemene vragen over de telefoonnummers  

Waarom wordt het 113 nummer voorlopig niet gratis?  

In Nederland zijn alleen 0800-nummers gratis en 112, maar daarvoor is een aparte wettelijke basis gecreëerd. Het gratis openstellen van 113, vereist een wetswijziging.    
 

Kan het 113 nummer in de toekomst gratis worden? Wat is hiervoor nodig?  

Dat hopen we uiteraard wel. Om de vraag te beantwoorden wat er nodig is voor het gratis maken van 113 is nader onderzoek nodig.   

Waarom hebben jullie het 0800-0113 erbij genomen?  

Het 113 nummer zal op korte termijn niet gratis kan worden en is vooralsnog ook niet volledig anoniem bereikbaar voor hulpvragers, het nummer verschijnt namelijk nog wel op de factuur van de hulpvrager. Wij vinden het belangrijk dat mensen ons gratis kunnen bereiken zodat iedereen in staat is een gesprek met ons te voeren. Daarom hebben wij het 0800-0113 nummer in gebruik genomen. Het nummer 113 is de komende jaren alleen belbaar tegen de gebruikelijke belkosten.  

Wat gaat jullie hoofdnummer worden?  

Beide nummers zijn even belangrijk voor 113 Zelfmoordpreventie. 113 heeft automatisch een enorm bereik omdat mensen dit nummer sneller onthouden. Voor mensen die geen beltegoed hebben en ook anonimiteit op de rekening wensen is er 0800-0113.   

Wat voor afspraken zijn er gemaakt met 112?  

Er staat een bandje op het telefoonnummer met een verwijzing naar 112, voor bellers die in levensgevaar verkeren. Mensen die per ongeluk het verkeerde nummer hebben ingetoetst weten dan meteen dan ze naar het andere nummer moeten bellen. Mochten mensen toch bij ons in de lijnen terecht komen dan hebben wij een triage waarin direct een inschatting wordt gemaakt hoe acuut de situatie is en kunnen wij, indien nodig, alsnog bellers naar 112 doorverwijzen.   

Wat gebeurt er met mensen die naar 0900-0113 blijven bellen?  

Dit nummer blijft in gebruik en dat betekent dat hulpvragers via die weg ook in contact kunnen komen met een hulpverlener. Zij betalen hiervoor hun eigen gebruikelijke belkosten.   

Wanneer bel je 113 en wanneer bel je 112?  

De hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie is er om te praten over zelfmoordgedachten of advies te vragen over een naaste. Het nummer 112 is er voor mensen die direct hulp nodig hebben van de politie, brandweer of ambulance, bijvoorbeeld mensen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen. 113 kan geen hulpdiensten naar een hulpvrager sturen.  

Hoe maken jullie zichtbaar wanneer 112 en wanneer 113 moet worden gebeld?  

Door duidelijk te benadrukken in onze communicatie dat mensen in nood altijd 112 moeten bellen en bij ons terecht kunnen om over zelfmoordgedachten te praten. Wij hebben niet de bevoegdheid om hulpdiensten in te zetten. Deze meldtekst staat ook in de welkomstboodschap op het telefoonnummer en wordt duidelijk geformuleerd op de website.  

Voorzien jullie nog risico’s inzake misdealing? Welke risico’s? En wat zijn de oplossingen?  

Misdialing is een probleem op zich dat altijd heeft bestaan. Voorheen hoorde de beller van 113 een per provider verschillende meldtekst die verwarring opriep. Er werd bijvoorbeeld het volgende aangegeven: ‘dit nummer is tijdelijk buiten gebruik, probeert u het later nog een keer’. Het was dan voor de beller niet duidelijk dat 113 niet was bereikt. In de nieuwe situatie zal de beller als eerste een meldtekst horen waaruit blijkt dat de beller 113 heeft bereikt. We hebben dan ook goede hoop dat er geen sprake zal zijn van vertraging ten opzichte van de voorgaande situatie.  

Wat voor hulp krijg je als je nu 113 belt?  

Je krijgt een hulpverlener aan de lijn die met je in gesprek gaat over zelfmoordgedachten. Deze hulpverlener luistert naar je en denkt met je mee, bijvoorbeeld over het zetten van een stap richting hulp. 113 Zelfmoordpreventie ziet niet jouw locatie of telefoonnummer en vraagt niet naar je (echte) naam, dit betekent dat je volledig anoniem bent. 113 Zelfmoordpreventie is niet bevoegd om hulpdiensten naar een hulpvrager te sturen. Alle hulpverleners hebben een vierdaagse training gevolgd en worden permanent begeleid in de gesprekken die zij voeren.  

Vragen over de communicatie van 113 Zelfmoordpreventie  

Waarom communiceren jullie met het woord ‘zelfmoord’?  

Onderzoek heeft uitgewezen dat hulpvragers ons bijna altijd vinden door te zoeken op het woord 'zelfmoord'. Zij zoeken veel minder vaak op de term zelfdoding of suïcide. Door in onze teksten deze term te gebruiken, worden wij makkelijk gevonden door de mensen die ons het meest nodig hebben.   

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat alle mensen in Nederland het juiste nummer / de juiste nummers kennen?  

Het oude nummer 0900-0113 blijft ook in gebruik. Dit betekent dat niemand ons meer mis kan lopen via een verkeerd telefoonnummer. We zijn in goed contact met media die naar ons doorverwijzen. Wij controleren dagelijks alle verwijzingen in de media. Daarnaast zijn we nauw in contact met onze samenwerkingspartners die naar dit nummer doorverwijzen, bijvoorbeeld binnen de GGZ. Daar zullen we meerdere malen breed communiceren dat wij deze nieuwe nummers in gebruik nemen.   

Algemene vragen over de hulplijn  

Hoeveel belletjes krijgt jullie hulplijn?  

In 2019 hebben we 93.000 gesprekken gevoerd via de chat en telefoon. Het grootste gedeelte van de gesprekken voeren wij via de chat. Gemiddeld zitten we op ruim 250 beantwoorde gesprekken per dag.  

Hoeveel mensen werken er bij de hulplijn?  

Er werken zo’n 45 professionals, 100 vrijwilligers en 50 stagiairs (15ft) voor 113 Zelfmoordpreventie.  

Wat voor mensen werken er in de hulplijn?  

Onze medewerkers en stagiairs hebben een zorgachtergrond. Denk aan studies in de richting van psychologie en maatschappelijk werk. Onze vrijwilligers hebben hele diverse achtergronden. Alle mensen in de lijnen hebben een vierdaagse training gevolgd en worden permanent goed begeleid.   

Wat voor training krijgen jullie medewerkers, stagiairs en vrijwilligers?  

Een vierdaagse training waarbij ze meer achtergrondinformatie krijgen over zelfmoord en vervolgens oefenen met het voeren van gesprekken. Daarna start een hulpverlener onder begeleiding in de chat en vervolgens in de telefoondienst. Er is altijd een Floormanager die kan bijspringen in een gesprek mocht een (beginnende) hulpverlener hier niet uitkomen. We beginnen de dag altijd met een dagopening en eindigen de dag met een dagafsluiting.  

Hoe is jullie bereikbaarheid?  

Wij zijn 24/7 geopend en proberen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Er zijn piekmomenten waarbij een wachtrij kan ontstaan in de chat en/of telefoon. De hulplijn is constant in ontwikkeling en proberen wij zo goed mogelijk te optimaliseren.  

Hoeveel aangeboden oproepen beantwoorden jullie ook daadwerkelijk?  

Op dit moment 80% van de gesprekken. We streven naar een bereikbaarheid van 95%.  

Hoe anoniem ben je?  

Iedereen is volledig anoniem bij ons via de chat op www.113.nl en het telefoonnummer 0800-0113. We zien geen naam en locatiegegevens, tenzij de persoon deze zelf aan ons communiceert. Bij de telefoonnummers 113 en 0900-0113 worden belkosten in rekening gebracht en dit betekent dat de nummers op de factuur kunnen komen te staan, daarmee vervalt deels de anonimiteit. Wij zien zelf geen contactgegevens van hulpvragers.   

Weten jullie de locatie van mensen?  

We zien geen locatie van een hulpvrager, tenzij de persoon deze zelf aan ons communiceert.   

Bieden jullie ook hulp in andere talen aan?  

Wij proberen altijd een hulpverlener in de lijnen te hebben die Engels spreekt omdat wij ook wel hulpvragers in Nederland spreken die alleen in het Engels kunnen communiceren. Met uitzondering zijn er soms andere talen ter beschikking, afhankelijk van de bezetting. Over het algemeen communiceren wij in het Nederlands.