Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Samen leren, minder suïcide

[RE] Content

Samen Leren, Minder Suïcide

Het platform Samen Leren, Minder Suïcide van 113 Zelfmoordpreventie brengt de ervaringen van nabestaanden en professionals bij elkaar om van te leren.

Ervaringen helpen ons vooruit in suïcidepreventie

Het is onze missie om met kennis uit onderzoek bij te dragen aan minder zelfdodingen. Het platform Samen Leren, Minder Suïcide van 113 Zelfmoordpreventie helpt ons daarbij door de ervaringen van nabestaanden en professionals bij elkaar te brengen en van te leren. De methode ‘psychosociale autopsie’ onderzoekt middels vragenlijsten en diepte-interviews de signalen en kenmerken van mensen die in de periode voorafgaand aan zelfdoding werden waargenomen door hun naasten en professionals. De verkregen kennis wordt gebruikt als aanknopingspunt voor het maken en verbeteren van (suïcidepreventie)beleid. Bijvoorbeeld over hoe en op welke momenten we het best kunnen uitreiken naar mensen met suïcidaliteit, of welke maatregelen we kunnen nemen als maatschappij. De kennis uit het onderzoek publiceren we in (wetenschappelijke) rapporten, maar ook in overzichtelijke factsheets. Die resultaten delen we met een expertraad van mensen met diverse achtergronden. Zij stellen vervolgens een aantal aanbevelingen op voor de samenleving én voor professionals.

Tot nu toe onderzochten we:
 

Cijfers

 

Bekijk de factsheet

 • Eerste uitkomsten onderzoek
 • 110 onderzochte suïcides
 • Resultaten op basis van zes categorieën
Ga naar de factsheet

Doe mee aan het onderzoek

 • Vragenlijst met vragen over de achtergrond van de zelfdoding
 • Invullen duurt ongeveer 30 minuten
 • Je kunt tijdens het
  invullen altijd even stoppen
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens

Ga naar de vragenlijst

Lees de aanbevelingen

 • 10 aanbevelingen op basis van het onderzoek
 • Opgesteld door de expertraad
Ga naar de aanbevelingen

Nabestaanden vertellen: Psychosociale Autopsie na zelfdoding

Lees de belangrijkste resultaten hier

Hieronder lees je meer over het onderzoek onder nabestaanden en hulpverleners: de psychosociale autopsie. Elk jaar overlijden gemiddeld 1900 mensen door zelfdoding in Nederland. Psychosociale autopsie is een manier om suïcides te onderzoeken met hulp van nabestaanden en hulpverleners. 

Kaart 1 van 11

Socio-demografische en psychosociale risicofactoren van spoorwegsuïcides (2024)

Spoorwegsuïcides hebben een diepgaande impact op slachtoffers en hun familie, en raakt treinbestuurders...

Spoorwegsuïcides hebben een diepgaande impact op slachtoffers en hun familie, en raakt treinbestuurders, spoorpersoneel, hulpdiensten en getuigen. Voor een preventieve aanpak op meerdere niveaus is meer kennis nodig over de psychosociale risicofactoren en aanleiding van spoorwegsuïcides. 

Publicatie lezen

Kaart 2 van 11

Social media gebruik bij jongeren overleden aan suïcide (2023)

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren veel voordelen biedt...

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren veel voordelen biedt, kunnen nadelige effecten zoals cyberpesten, online uitdagingen, sociale vergelijking en imitatie zelfmoordgedachten en -gedragingen uitlokken en verergeren. De invloed van sociale media op de mentale gezondheid en suïcidale gedachten en -gedragingen is uitgebreid onderzocht, maar er is weinig empirisch bewijs voor de potentiële rol ervan bij zelfdodingen onder adolescenten. 

Publicatie lezen

Kaart 3 van 11

Richtlijnen voor de implementatie van een gestandaardiseerde psychosociale autopsie (2023)

Terwijl wereldwijd de suïcidecijfers zijn gedaald in de afgelopen tien jaar...

Terwijl wereldwijd de suïcidecijfers zijn gedaald in de afgelopen tien jaar, blijven in Nederland de cijfers hetzelfde. Daarom pleiten wij ervoor om een doorlopende psychosociale autopsie studie op te zetten, om de suïcides in Nederland te kunnen blijven monitoren. In deze studie zijn de percepties en behoeften van belanghebbenden, zoals zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers, in kaart gebracht, om richtlijnen te geven voor de implementatie van deze doorlopende psychosociale autopsie.

Publicatie lezen
 

Kaart 4 van 11

Jongeren en zelfdoding op het spoor (2023)

In Nederland betreft 31% van de suïcides op het spoor een jong persoon...

In Nederland betreft 31% van de suïcides op het spoor een jong persoon (tot 30 jaar). Jongeren zijn wellicht oververtegenwoordigd omdat zij impulsiever kunnen handelen en minder toegang hebben tot andere dodelijke middelen. Omdat het aantal suïcides onder jongeren stijgt, heeft dit onderzoek als doel om inzicht te krijgen in de kenmerken van jongeren die op het spoor overlijden.

Publicatie lezen
 

Kaart 5 van 11

Behandelbeleid chronische suïcidaliteit bij adolescente vrouwen (2022)

Vanuit een eerdere psychosociale autopsiestudie (2020) komt een subgroep...

Vanuit een eerdere psychosociale autopsiestudie (2020) komt een subgroep naar voren van vrouwelijke adolescenten met chronisch suïcidaal gedrag en ernstige internaliserende problematiek. In deze studie wordt de kenmerken van het suïcidale proces van deze subgroep en de ondervonden uitdagingen in de hulpverlening beschreven.

Publicatie lezen
 

Kaart 6 van 11

Suïcidaliteit bij jongeren: Signaleren, aanpakken en daarmee erger voorkomen (2022)

Suïcide is op dit moment de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren...

Suïcide is op dit moment de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. Wat zijn de belangrijkste risicofactoren daarbij? De auteurs brachten het in kaart aan de hand van een ‘psychosociale autopsie’, een onderzoek waarvoor ze ouders, vrienden, leerkrachten en hulpverleners van de overleden jongeren interviewden. Het onderzoek toont patronen en omgevingsfactoren die een rol hebben gespeeld bij de suïcides en geven signalen waar je alert op kunt zijn. 

Publicatie lezen

Kaart 7 van 11

Suïcides onder adolecenten in Nederland (2021)

In 2017 was er in Nederland een piek met 81 suïcides onder adolescenten tot 20 jaar...

In 2017 was er in Nederland een piek met 81 suïcides onder adolescenten tot 20 jaar. Om meer inzicht te verkrijgen in risicofactoren en om suïcidaliteit in de toekomst terug te dringen is onderzoek gedaan onder nabestaanden. 

Publicatie lezen

Kaart 8 van 11

De toegevoegde waarde van leeftijdsgenoten in psychosociale autopsie studie onder jongeren suïcides (2021)

Tot nu toe is nog nooit onderzocht of het betrekken van jongeren daadwerkelijk van...

Tot nu toe is nog nooit onderzocht of het betrekken van jongeren daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor de resultaten van psychologische autopsie studies. We weten wel dat het betrekken van minderjarige deelnemers in onderzoek lastig is vanwege de, overigens terechte, strenge regels die daar aan verbonden zijn. Met het huidige onderzoek is bekeken of de verhalen van jonge deelnemers in psychologische autopsie studies daadwerkelijk waardevolle informatie toevoegden aan de verhalen van ouders. De onderzoekers wilden graag weten of er door de interviews met de jongeren meer geleerd kon worden over de levens van de overleden jongeren en daarmee over de achtergronden van suïcide.

Publicatie lezen
 

Kaart 9 van 11

Gender verschillen in suïcide-gerelateerde communicatie onder jongeren (2021)

Suïcide-gerelateerde communicatie (SGC) houdt in: “de handeling van het overbrengen...

Suïcide-gerelateerde communicatie (SGC) houdt in: “de handeling van het overbrengen van eigen suïcidale gedachten, intentie of gedrag naar een ander persoon”. Beter begrip van de suïcide-gerelateerde communicatie van jongeren stelt ons in staat om (zorg)behoeften van jongeren te herkennen en specificeren voor jongens versus meisjes. In dit onderzoek is de SGC onderzocht van jongeren onder de 20 die zijn overleden door zelfdoding.

Publicatie lezen
 

Kaart 10 van 11

Psychologische autopsie bij jeugdsuïcides in Nederland (2021)

In Nederland was er in 2017 een sterke toename van het aantal zelfdodingen onder 10- tot 19-jarigen...

In Nederland was er in 2017 een sterke toename van het aantal zelfdodingen onder 10- tot 19-jarigen. Naar aanleiding hiervan is het 'psychosociale autopsie' onderzoek voor het eerst opgezet om de factoren van deze suïcides en hun samenhang te bestuderen om zo suïcidepreventiestrategieën te informeren.

Publicatie lezen

Kaart 11 van 11

Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017: Een verdiepend onderzoek (2019)

Elke week overlijdt in Nederland een tiener aan zelfdoding. Hoe komen jongeren daartoe?...

Elke week overlijdt in Nederland een tiener aan zelfdoding. Hoe komen jongeren daartoe? En wat kunnen we doen om ze hier vanaf te houden? Die vragen dringen zich op bij de alarmerende suïcidecijfers van de afgelopen jaren. Om meer inzicht te krijgen in de achterliggende factoren deed een brede werkgroep onder leiding van professor Arne Popma in opdracht van de overheid verdiepend onderzoek onder nabestaanden van de jongeren die in 2017 overleden aan zelfdoding.

Publicatie lezen

Samenvatting lezen

Vorige
Volgende

Brochure voor nabestaanden

Handreiking

Wat doet 113 verder voor nabestaanden?

113 Zelfmoordpreventie ondersteunt de ‘coalitie nabestaanden'.Deze coalitie bestaat uit partijen die zich richten op nabestaanden:

MIND en Slachtofferhulp Nederland hebben zich ook verbonden aan deze coalitie.

Samen Minder Suïcide

Samen Leren, Minder Suïcide is opgericht door 113 Zelfmoordpreventie en maakt deel uit van Samen Minder Suïcide. Een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen, domein overschrijdend suïcidepreventie verder te brengen.

Ga naar de website