In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. Je kunt de training op locatie volgen met je team. 

Meld je aan voor de training

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Voor wie?

Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

Landelijk zijn inmiddels meer dan elfduizend mensen getraind als gatekeeper. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, studentpsychologen, huisartsen*, praktijkondersteuners*, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers in de zorg, arboverpleegkundigen, bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, mediators, politie, brandweer, schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, uitkeringverstrekkers, conducteurs, etc.

* de NHG organiseert een vergelijkbare suïcidepreventie-cursus (StiP) toegespitst op het dagelijks werk van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ.

Wat levert deze training mij op?

De training leer je:

 • om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
 • met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
 • verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
 • hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

Hoe ziet de training eruit?

De training is een gespreksvaardighedentraining van een dagdeel (4 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

 1. Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over zelfmoord
 2. Het oefenen van gespreksvaardigheden
 3. Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
 4. Bespreking van verwijsmogelijkheden

De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is. Voor een samenvatting en het complete artikel: klik hier.

Praktisch

De gatekeepertraining kunnen we bij jouw organisatie op locatie verzorgen of digitaal via ZOOM. 

Incompany op locatie

Mogelijk in heel Nederland. Vereist: ruime zaal, pc/laptop met beamer

Duur: 1 dagdeel (4 uur)
Aantal deelnemers: Min. 6, max. 14
Trainers: 2 trainers
Niveau: MBO+  (18+). Geen voorkennis vereist

Incompany digitaal

Via ZOOM, vereist van deelnemers: laptop met goede internetverbinding, camera en geluid. Bij de digitale trainingen hanteren we een max. van 8 deelnemers

 • Duur: 1 dagdeel (4 uur)
 • Aantal deelnemers: Min. 6, max. 8
 • Trainers: 2 trainers
 • Niveau: MBO+  (18+). Geen voorkennis vereist
Opfristraining

Opfristraining voor gatekeepers

Heb je de gatekeepertraining al een keer gevolgd en heb je behoefte aan het opfrissen van je kennis en vaardigheden? Lees hier meer over de opfristraining.

Onze trainers

Onze trainers

Benieuwd wie jouw trainer is? Bekijk het overzicht.

Contact

Contact Wil je meer informatie of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op!

CRKBO geregistreerd

CRKBO geregistreerd

113 academy is CRKBO geregistreerd. Dat betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

In de praktijk betekent dit dat wij zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW). Al onze prijzen zijn dus vrijgesteld van BTW.

Leveringsvoorwaarden en klachtenregeling 113 academy

De informatie op deze website is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat de informatie op het tijdstip van ontvangst niet meer actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Interesse voor de diensten van 113 academy? Bekijk vooraf onze leveringsvoorwaarden.

Verbetersuggesties of klachten? Wij horen het graag! Neem contact op met ons op via academy@113.nl. Komen we er samen niet uit, dan kan je je klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevr. Mr. M. (Marjolijn) Wieringa. Bekijk hiervoor de klachtenregeling.