Veiligheidsplan

Een veiligheidsplan heeft als doel ervoor te zorgen dat de ander veilig is en blijft als hij zich wanhopig, angstig voelt en/of het niet meer ziet zitten.

Download het plan

Samen een veiligheidsplan maken

Vaak kun je signalen herkennen die een mogelijke crisis aankondigen. De ander zondert zich af, voelt zich wanhopig, slaapt slecht, drinkt meer alcohol enz. Het veiligheidsplan is er om de ander veilig te houden als er een crisis dreigt. 

Maak samen een plan voor het geval de ander in een noodsituatie komt. In het plan staat wat de ander in zo’n geval kan doen, maar ook met wie hij direct contact kan opnemen, bijvoorbeeld met jou als backup. Het veiligheidsplan kunnen jullie op je eigen manier invullen.

Tips voor het plan

  • Laat de ander het plan als geheugensteun gebruiken en altijd bij zich dragen.
  • Zorg ervoor dat andere betrokkenen (ook de eventuele behandelaar) op de hoogte zijn van het veiligheidsplan.
  • Je kunt de Backup App gebruiken om het veiligheidsplan in te vullen.