Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Suïcidepreventietraining gatekeeper (individuele aanmelding)

In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. 

De gatekeepertraining wordt aangeboden door de RINO Groep in samenwerking met 113.

gatekeeper

Voor wie?

Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

Landelijk zijn inmiddels meer dan elfduizend mensen getraind als gatekeeper. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, studentpsychologen, huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers in de zorg, arboverpleegkundigen, bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, mediators, politie, brandweer, schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, uitkeringverstrekkers, conducteurs, etc.

Wat levert deze training mij op?

De training leert je:

  • Om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
  • Met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
  • Verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
  • Hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

Hoe ziet de training eruit?

De training is een gespreksvaardighedentraining van een dagdeel (4 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over zelfmoord
  2. Het oefenen van gespreksvaardigheden
  3. Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden

De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is.