Denk je aan zelfmoord?

We zijn er voor je.

Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten.

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Factsheets

Hier vind je factsheets met de belangrijkste feiten en cijfers over zelfdoding per thema of doelgroep. 

Factsheet Suïcide facts and figures

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks door suïcide? Wat zijn de strategieën met de sterkste evidentie voor suïcidepreventie? Wat is de grootste risicogroep? In de factsheet suïcide facts and figures zetten we de belangrijkste algemene facts en figures rondom suïcide op een rij.  

Factsheet Suïcidaliteit onder mannen van middelbare leeftijd

Wereldwijd sterven bijna 700.000 mensen door suïcide en de meeste daarvan zijn man. Dit is ook het geval in Nederland. In de factsheet suïcidaliteit onder mannen van middelbare leeftijd zetten we de kennis over suïcidaliteit onder middelbare mannen op een rij.

Factsheet Suïcidaliteit onder jongeren

In Nederland is zelfdoding de grootste doodsoorzaak onder jongeren tussen de 10 en 20 jaar oud. In de factsheet suïcidaliteit onder jongeren geven we een overzicht van de kennis over suïcide onder jongeren.

Factsheet Suïcidaliteit onder LHBT'ers

Mensen die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn of die gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord. In de factsheet suïcidaliteit onder LHBT'ers zetten we in samenwerking met Movisie en de Rijksuniversiteit Groningen de meest recente cijfers op een rij.

Factsheet Suïcidaliteit en autisme

Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door zelfmoord te overlijden dan mensen zonder autisme. In de factsheet suïcidaliteit en autisme zetten we in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de meest recente kennis op een rij. Ook staat er in deze factsheet wat je kan doen als je te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfmoord denkt.

Factsheet Suïcidaliteit onder agrariërs

De zorgen over het aantal zelfdodingen onder boeren neemt toe maar er zijn weinig Nederlandse cijfers bekend. In de factsheet suïcidaliteit onder agrariërs zetten we in samenwerking met LTO Nederland de meeste recente kennis op een rij. 

Factsheet Sociale domein

Facts & figures over zelfdoding binnen het sociale domein.

Factsheet Aanbevelingen huisartsen binnen Supranet Communities

Naar aanleiding van gesprekken met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) en andere betrokkenen uit de SUPRANET community proeftuinen is een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd.

Factsheet Zelfdoding en ouderen

Ouderen hebben een relatief hoog risico om te overlijden door zelfdoding. Tegelijkertijd is er over zelfdoding bij ouderen nog weinig bekend. In deze factsheet zet 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met ANBO de meeste recente kennis op een rij. 

Factsheet Behoeften van nabestaanden

In deze factsheet zijn de behoeften van nabestaanden van een suïcide in Nederland in kaart gebracht.

Factsheet Suïcidalteit en verslaving

Verslaving gaat samen met een verhoogd risico op gedachten aan zelfdoding, suïcidaal gedrag en overlijden door zelfdoding. De factsheet Suïcidaliteit en verslaving richt zich op verslaving aan middelen zoals drugs en alcohol, maar ook gedragsverslavingen zoals bijvoorbeeld een gok-of seksverslaving gaan gepaard met een verhoogd risico op zelfdoding. 

Factsheet Suïcidaliteit en licht verstandelijke beperking

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag. In deze factsheet zetten het Landelijk Kenniscentrum LVB, Trajectum en 113 Zelfmoordpreventie wat we weten op een rij. Ook vind je hier wat je kunt doen wanneer je je zorgen maakt om iemand met LVB. Bekijk of download hier de factsheet.