Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Gatekeepers

Deze pijler betreft het trainen van gatekeepers in het herkennen van en omgaan met mensen met suïcidaal gedrag, zodat ze deze kunnen begeleiden naar professionele hulp.

Gatekeepers zijn mensen die relatief veel in aanraking komen met mensen die suïcidale gedachten hebben, bijv. medewerkers in het onderwijs, de zorg en de sociaal economische sector.

Op deze pagina vind je tips & tricks en voorbeelden van acties en producten die je hierbij in kunt zetten.

Bekijk deze pagina voor het aanbod van de 113 Academy.

Tips & Tricks

  • Trainingen zijn maatwerk en moeten op elkaar worden afgestemd.
  • Denk onder andere aan: studieadviseurs, studentpsychologen, bedrijfsartsen, schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders, echtscheidingsadvocaten, baliemedewerkers, uitkeringsverstrekkers, etc.
  • Inventariseer welke verlangens en wensen er spelen bij de doelgroep en speel daarop in.
  • Accreditatie kan je aanvragen. Doe dit wel op tijd.
  • Wat als een organisatie of personen wel getraind willen worden, maar geen middelen heeft? Schrijf fondsen aan (bijv. 113 fonds), laat hen aansluiten bij een andere (bestaande) groep. Houd hierbij rekening met de homogeniteit van de groep.
  • 113 kan ondersteunen bij het borgen van de kwaliteit en afspraken tussen verschillende partijen.  
  • De gatekeepertraining combineren met een andere training gaat ten koste van inhoud en dus kwaliteit van de training.
  • Een homogene groep voor de gatekeeperstraining is belangrijk voor de veiligheid tijdens de training.
  • De training kent een vast format en kan niet ingekort worden. Als een organisatie vier uur te lang vindt, is voor hen een presentatie of workshop wellicht een oplossing, met als doel dat ze de training alsnog daarna gaan volgen.

Ervaringen

Marieke van der Poel, praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk Triniteit te Terneuzen

Ik heb de training voor de POH-ers als heel waardevol ervaren. De huisartsenpraktijk is naar mijn mening echt dé plek om dit thema te behandelen. Ik denk wel dat het zowel voor de POH-ers als voor de huisartsen heel belangrijk is dat de training herhaald wordt als je wilt dat het ook echt bij iedereen beklijft.