Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Risicogroepen

Deze pijler betreft het actief benaderen van specifieke risicogroepen door zorgprofessionals en/of door naasten om zelfmoord bespreekbaar te maken en ze in contact te brengen met zorg. Belangrijke risicogroepen zijn middelbare mannen tussen de 40 en 65 jaar, jongeren, de LHBTi-doelgroep en agrariërs.

Op deze pagina vind je tips & tricks en voorbeelden van acties en producten die je hierbij in kunt zetten.

Tips & Tricks

  • Leg contacten met organisaties die betrokken zijn of werken met risicogroepen. Denk aan het COC, Zorg om Boer en Tuinder, het UWV en sociale wijkteams.
  • Achterhaal de behoeften van de risicogroep en sluit hierbij aan.

Ervaringen

Maud Oosting-Bos, Gemeente Groningen, Supranet Community Groningen

Belangrijk is om de doelgroep te betrekken bij de plannen die je ontwikkelt. Je doelgroep weet beter wat ze nodig hebben dan jij zelf. In Groningen is het project ‘Suïcidepreventie voor studenten’ gestart naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad. Hiervoor hebben we tijdens een informatiebijeenkomst voor alle studentenverenigingen (gezelschaps-, sport- en studieverenigingen, zo’n 130 stuks!) een werkgroep geformeerd. 15 verenigingen werken hierin samen.

Tijdens interactieve sessies hebben de verenigingen zelf geformuleerd met welke thema’s zij aan de slag willen. Zij hebben zelf aangegeven wat zij nodig achten in de preventie van suïcide bij studenten. Wij, als gemeente, hebben hierin een faciliterende rol. Daarmee zorg je voor veel draagkracht en motivatie om het project tot een succes te maken.

Manon Draisma, medewerker bij UWV

Uitkeringsgerechtigden zijn een risicogroep als het gaat om suïcide. Het verlies van werk bijvoorbeeld, kan een grote impact op iemands leven hebben. Mensen kunnen zich minderwaardig voelen waarbij gedachten als "ik doe er niet toe" sterk toenemen.  Als UWV-medewerker kun je dan het verschil maken. Het is belangrijk dat je suïcidaliteit kunt signaleren, het gesprek aangaat en weet wie op de sociale kaart hulp kan bieden. In het gesprek met de klant kun je dan op zoek gaan naar passende hulp.  We krijgen ook terug van klanten dat het hen helpt als we adviseren over hulp en contact houden om te weten of de hulp is geboden.