5e Duiding CANS Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie

12 augustus 2020
Geen stijging aantal suicides

Geen toename in suïcides sinds start van de coronacrisis in Nederland.

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides zijn aanleiding geweest om in maart de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse ontwikkelingen. Over de periode tot 10 augustus 2020 constateren de commissieleden Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, Nationale Politie, ProRail, NS, IGJ, GGZ Nederland, initiatiefgroep Zero Suicide, FARR, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, LOT-C, landelijk netwerk ziekenhuizen en 113 Zelfmoordpreventie geen toename van geregistreerde suïcides.  

De Commissie zal suïcides in Nederland wekelijks blijven monitoren om een mogelijk toenemende trend zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.