Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Aantal hulpgesprekken 113 Zelfmoordpreventie stijgt met 31 procent

Aantal hulpgesprekken 113 Zelfmoordpreventie stijgt met 31 procent

Het aantal gesprekken en chats blijft stijgen bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. In het eerste half jaar van 2021 is een toename van 31 procent te zien in vergelijking met het eerste half jaar van 2020. Ook in 2020 steeg het aantal met 22 procent van 93.235 gesprekken en chats in 2019 naar 113.921 in 2020, zo blijkt uit het jaarverslag. De stichting ziet als belangrijkste oorzaken de ingebruikname van de nummers 113 en (gratis) 0800-0113 en de bekendheid van de hulporganisatie. De impact van corona was duidelijk terug te zien in de gesprekken en chats.

Gratis nummer en bekendheid

Op 1 juli 2020 werd het gratis nummer 0800-0113 en het nummer 113 geïntroduceerd. Renske Gilissen Manager Onderzoek bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie, ziet een verband tussen de stijging van het aantal contacten en de extra nummers: “Er is in die periode een duidelijke stijging zichtbaar van het aantal gesprekken en chats. Het is goed om te zien dat mensen die worstelen met zelfmoordgedachten ons beter weten te vinden. We zien ook dat de stijging doorzet. Zo hadden we in de eerste helft van dit jaar 31% meer gesprekken en chats dan het eerste half jaar ervoor. Van 50.281 gesprekken en chats in de eerste helft 2020 naar 65.950 in de eerste helft 2021.” 

De stijgende lijn is ook online zichtbaar. Het aantal website bezoeken steeg in 2020 met 12% ten opzichte van 2019 van 1 miljoen naar 1,2 miljoen bezoeken. De geholpen naamsbekendheid van 113 onder een representatieve groep Nederlanders was in 2020 76%.

Corona-gerelateerde gesprekken

Uit onderzoek van 113 blijkt dat mensen in de corona-crisis meer behoefte hadden aan een gesprek. Gilissen: “In veertien procent van de hulpvragen was Corona een onderwerp van gesprek. Het ging dan over eenzaamheid, angst voor besmetting, weinig afleiding, minder hulpverlening, dreigende werkloosheid en middelenmisbruik. Veel bellers worstelden met de eenzaamheid en sociale isolatie, ze voelden zich opgesloten en konden moeilijk afleiding vinden voor hun zelfmoordgedachten.” Sinds de corona-crisis is er bovendien een duidelijke toename zichtbaar in het aantal gesprekken over de thuissituatie. Mannen hebben meer last van angst en jongeren ervaren minder zelfvertrouwen.

Hoewel de wereld langzaam weer opengaat, verwacht Gilissen dat corona-gerelateerde gesprekken voorlopig in de lijn zullen blijven: “Tegen de mentale impact van de corona-crisis kun je je helaas niet laten vaccineren. Iedereen die worstelt met zelfmoordgedachten kan gratis bellen naar 0800-0113.”

Suïcidepreventie in de haarvaten van de samenleving

Enkel door samen op te trekken wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord is niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de haarvaten van de maatschappij noodzakelijk zijn. Het afgelopen jaar hebben verschillende activiteiten gericht op het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten en trainingen om deze gedachten te adresseren plaatsgevonden in samenwerking met betrokken organisaties. De komende vijf jaar zullen 45 organisaties via de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie nieuwe activiteiten ontplooien om suïcidepreventie verder te verbreden. De Landelijke Agenda en het werk van Stichting 113 Zelfmoordpreventie worden mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.