Behandeling volgens richtlijnen verbetert psychische klachten bij cliënten binnen de GGZ

20 juli 2021
Richtlijnen GGZ

Als onderdeel van haar onderzoek bij 113 Zelfmoordpreventie heeft Kim Setkowski afgelopen mei een nieuw artikel gepubliceerd. In dit artikel werd onderzocht of cliënten tijdens de behandeling beter -én sneller vooruitgaan in hun psychische klachten, als zij worden behandeld volgens een richtlijn. Een korte samenvatting van het artikel is hieronder te lezen.


Samenvatting:
Richtlijnen zijn ervoor bedoeld om cliënten met uiteenlopende psychische klachten de best mogelijke zorg te bieden. Toch worden richtlijnen tijdens de behandeling niet altijd even consequent nageleefd. Tegelijkertijd is er weinig bekend of het inzetten van de richtlijn tijdens de behandeling zin heeft: Zien wij dat cliënten die worden behandeld volgens de richtlijn beter -én sneller opknappen vergeleken met cliënten die niet volgens de richtlijn worden behandeld? Met behulp van dit artikel hebben wij  antwoord gegeven op deze vraag.

In totaal werden er binnen dit onderzoek 18 wetenschappelijke studies meegenomen. Op basis van onze resultaten concluderen wij dat cliënten inderdaad hun voordeel kunnen doen bij een behandeling die wordt gegeven volgens de richtlijn. Wij zagen in dit onderzoek dat wanneer cliënten waren behandeld volgens de richtlijn, zij een aanzienlijke verbetering in hun psychische klachten lieten zien vergeleken met cliënten die niet werden behandeld volgens richtlijnstandaarden. Bovendien hoefden deze cliënten minder sessies te volgen om hetzelfde resultaat te boeken als cliënten die niet werden behandeld volgens de richtlijn. Het gebruik van richtlijnen blijkt veelbelovend, maar meer onderzoek naar hun exacte werking is wel hard nodig. Alleen via deze weg kunnen we achterhalen op welke manier cliënten tijdens de behandeling het beste geholpen kunnen worden.

Het artikel is hier gratis te lezen en te downloaden