Brede werkgroep start verdiepend onderzoek naar zelfdodingen onder jongeren

24 september 2018
Renske Gilissen

Wetenschappers en diverse maatschappelijke organisaties zijn een samenwerking gestart in een groot onderzoek naar de achtergronden van jongeren die in 2017 zijn overleden door zelfdoding. In 2017 stierven 81 tieners op een totaal aantal van 1917 zelfdodingen. In 2016 ging het om 48 tieners. De stijging is een grote zorg voor alle betrokkenen. Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Stichting 113 Zelfmoordpreventie in juli gevraagd met spoed onderzoek te doen. Niet eerder zijn in ons land zelfdodingen onder jongeren zo diepgaand onderzocht.

Vandaag presenteert de staatssecretaris de eerste duiding van de cijfers aan de Tweede Kamer. Het gaat om gegevens van het CBS over 2017 die 113 Zelfmoordpreventie heeft geanalyseerd.

In 2017 overleden 50 jongens en 31 meisjes tot 20 jaar door zelfdoding. Het gaat vooral om tieners ouder dan 15 jaar. Drie op de tien jongeren had een migratieachtergrond. Zij zelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Het hoogste aantal zelfdodingen bij tieners vond plaats in de maanden juli en oktober met elk 10 overlijdens. Gemiddeld overleden elke maand 7 tieners. In de week van 3 tot en met 9 juli lag het aantal het hoogst. 2017 liet regionale verschillen zien: een kwart van de jongeren die in 2017 overleed door zelfdoding woonde in Noord-Brabant. Per 100.000 jongeren gaat het om bijna 7 overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000. Of dit ook in eerdere jaren zo was, wordt in de komende maanden uitgezocht.

Prof. Dr. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC is voorzitter van de werkgroep van deskundigen, afkomstig van verschillende universiteiten, Jeugdhulp, GGZ, GGD, MIND (de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) en 113 Zelfmoordpreventie. Met het verdiepende onderzoek, dat vooral zal bestaan uit interviews met ouders en andere naasten van de overleden kinderen, wil de werkgroep aanknopingspunten vinden om jongeren te helpen. Ook helpen onderzoekers van buitenlandse universiteiten mee, zodat zo snel mogelijk meer bekend is over de achtergronden van het aantal tieners dat door zelfdoding overlijdt.Tussentijdse resultaten, waarin onder andere ook duidelijk zal worden of de tieners in beeld waren bij zorgverleners, worden in december 2018 verwacht. In 2019 volgen op basis van dit verdiepende onderzoek concrete aanbevelingen voor acties.
 

Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op via info@113.nl of 020-3113883

Foto: hoofdonderzoeker Renske Gilissen 113 Zelfmoordpreventie