Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
CBS: Toename zelfdoding onder jonge mannen in 2021

CBS: Toename zelfdoding onder jonge mannen in 2021

In 2021 overleden elke dag in Nederland ongeveer 5 personen door zelfdoding. Dat aantal is al enkele jaren stabiel, toch zijn eronder wel bewegingen zichtbaar. Zo steeg het aantal zelfdodingen onder mannen tussen de 20 en 30 jaar met 34 procent, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde.

In januari meldde de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (Cans) en 113 Zelfmoordpreventie al over de toename van het aantal zelfdodingen onder jonge mannen. Een woordvoerder zei toen dat de precieze oorzaak van de stijging nog niet bekend was, maar dat de stapeling van coronamaatregelen zeker een rol kan hebben gespeeld. Meer over de cijfers van CANS

In 2021 overleden 1 295 mannen en 564 vrouwen aan zelfdoding, gemiddeld vijf zelfdodingen per dag. Onder mannen nam het aantal zelfdodingen in 2021 met 5 procent toe, onder vrouwen nam het met 5 procent af.

Meer dan twee keer zoveel zelfdodingen onder mannen

Met 10,6 zelfdodingen per 100 duizend inwoners (2021) is het zelfdodingscijfer sinds 2019 constant. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer het hoogst (in 1984 was dit 14,7 per 100 duizend mensen) en in 2007 het laagst (8,5 per 100 duizend inwoners).

Tot de eerste helft van de jaren 80 nam de frequentie van het aantal zelfdodingen onder zowel mannen als vrouwen toe, maar het aantal zelfdodingen onder vrouwen lag lager dan onder mannen.

Daarna nam het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners onder vrouwen sneller af dan onder mannen en is het verschil tussen mannen en vrouwen groter geworden. In 2021 lag het aantal zelfdodingen onder vrouwen op 6,4 per 100 duizend vrouwen, en onder mannen op 14,9 per 100 duizend mannen. Daarmee is het aantal zelfdodingen onder mannen meer dan twee keer zo hoog als onder vrouwen.

Meer dan twee keer zoveel zelfdodingen onder mannen

Meeste zelfdodingen onder vijftigers

De meeste zelfdodingen worden gepleegd door 50- tot 60-jarigen, zowel bij mannen als vrouwen. In 2021 maakten 304 mannen en 128 vrouwen van 50 tot 60 jaar een eind aan hun leven. Zowel bij mannen als bij vrouwen is dit bijna een kwart van alle zelfdodingen. Bij mannen is het aantal zelfdodingen in 2021 onder vijftigers met 10 procent gestegen, bij vrouwen van deze leeftijd is het stabiel gebleven. Bij mannen is ook het aantal zelfdodingen bij ouderen vanaf 60 jaar gestegen (7 procent), bij vrouwen van deze leeftijd gedaald (8 procent).

zelfdoding mannen

Relatief de meeste zelfdodingen onder oudere mannen

Het aantal zelfdodingen fluctueert over de tijd en hangt ook af van de omvang van de bevolking. Als rekening gehouden wordt met de bevolkingsomvang per leeftijdscategorie worden sinds de jaren 70 de meeste zelfdodingen gepleegd onder mannen van 80 jaar en ouder. Na de piek in het begin jaren 80 is vooral onder 80-plussers en 60- tot 80-jarigen het aantal zelfdodingen sterk gedaald. Bij mannen van 20 tot 60 jaar fluctueren de zelfdodingscijfers, maar ze zijn in de laatste vijftig jaar redelijk stabiel.

Bij vrouwen nam in nagenoeg alle leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar het aantal zelfdodingen tot het midden van de jaren 80 toe, en is daarna tot 2010 gedaald. Daarna is alleen onder jonge vrouwen weer een lichte stijging te zien.


Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.