Een Stil Gevecht: suïcide en zelfbeschadiging in de jeugdzorg

29 april 2021
Een Stil Gevecht: suïcide en zelfbeschadiging in de jeugdzorg

Hoe is het om op een gesloten jeugdzorg groep te wonen én te werken waar jongeren verblijven, die zichzelf beschadigen en/of suïcidaal zijn? Dat is in essentie de vraag die de onderzoeksgroep bestaande uit Evi van Arragon, Charlotte Derksen, Sjoerd Wiersma, Sanne Dierick, Anneke de Weerd en Shireen Kaijadoe de laatste anderhalf jaar heeft beziggehouden. In september 2019 kregen zij groen licht van de Medisch Ethische commissie om deze vraag in de praktijk te onderzoeken.

“Als suïcide en suïcidale uitingen de dag kleuren:
wat doet dat dan met jou en mij?”

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus en ketenpartners

Suïcidaliteit en zelfbeschadiging bij jongeren is een ingrijpend onderwerp: de onderzoeksgroep heeft jongeren en hulpverleners bevraagd over hun beleving en ervaringen met suïcidaal gedrag en automutilatie op leefgroepen binnen de JeugdzorgPlus. Ze zijn regelmatig geraakt door de persoonlijke, indringende verhalen en kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het delen van hun verhaal is geweest voor de uitkomsten van het onderzoek.

Onderstaande film is hier resultaat van en bedoeld om het gesprek over suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging binnen de hulpverleningssetting op gang te brengen. Vanuit 113 Zelfmoordpreventie kunnen we deze film van harte aanraden.

 


Een stil gevecht
Vechten tegen mentale pijn
Kan je het je voorstellen?
Het gevoel niet meer jezelf te zijn
Ik doe mijn best
O echt waar
Maar ik geef toe
Al dat vechten valt me soms best zwaar

Lana, 18 jaar