Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
zelfmoordgedachten in coronatijd

Geen toename in suïcides in eerste weken coronacrisis

Nieuwe commissie monitort wekelijkse suïcidecijfers

Sinds de start van de coronacrisis zijn er in Nederland vooralsnog niet méér mensen overleden door zelfmoord dan daarvoor. Ook is er geen toename te zien in het aantal pogingen. Dat brengt de nieuw geformeerde commissie ‘Actuele Suïcideregistratie Nederland’, opgericht door 113 Zelfmoordpreventie vandaag naar buiten. 

‘Het is al langer een wens van 113 Zelfmoordpreventie om inzicht te krijgen in actuele trends in suïcidecijfers’, zegt Renske Gilissen, hoofd Onderzoek en coördinator van de commissie. ‘Doordat we nu wekelijks de cijfers kunnen monitoren, kunnen we een mogelijk toenemende trend zo vroeg mogelijk signaleren en direct actie ondernemen. 

Wetenschappers vrezen dat het aantal suïcides als gevolg van de coronacrisis gaat toenemen omdat bekende risicofactoren voor suïcide, zoals dreigende werkloosheid, financiële problemen, eenzaamheid en sociaal isolement vaker voorkomen. Mogelijk blijven de risico’s de komende jaren groeien. In de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie is het onverminderd druk en benoemen hulpvragers corona-gerelateerde problemen zoals eenzaamheid en onzekerheid rondom verandering van het reguliere hulpaanbod. ‘Kwetsbare mensen ervaren meer angst waardoor het nu slechter met hen gaat. Corona is de druppel die bestaande problemen doet verergeren’ zegt Menno Zwart, Manager Hulpverlening van 113 Zelfmoordpreventie. 

De commissieleden adviseren, evenals wetenschappers uit binnen- en buitenland, preventieve maatregelen in te zetten. Belangrijk is te leren vragen naar en te praten over zelfmoordgedachten en het behouden van contact met mensen. Naasten en professionals kunnen in één uur leren signaleren, doorvragen en hulp zoeken bij zelfmoordgedachten via de online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl.

De zorgen over een mogelijke toename in suïcidaliteit zijn aanleiding geweest om in maart de commissie Actuele Suïcideregistratie Nederland op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse ontwikkelingen. Over de periode tot 15 mei rapporteren de commissieleden ProRail, NS, IGJ, GGZ Nederland, initiatiefgroep Zero Suicide, Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, CBS, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, LOT-C, 113 netwerk ziekenhuizen en 113 Zelfmoordpreventie geen toename van geregistreerde suïcides en suïcidepogingen.