Geen toename in suïcides sinds start van de coronacrisis in Nederland

09 oktober 2020
suïcides

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides zijn aanleiding geweest om in maart de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen.

Over de periode tot en met september 2020 constateren de commissieleden Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, Nationale Politie, ProRail, NS, IGJ, de Nederlandse ggz, initiatiefgroep Zero Suicide, FARR, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, LOT-C, landelijk netwerk ziekenhuizen en 113 Zelfmoordpreventie geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland.1  

De Commissie roept op alert te blijven en oog te hebben voor mensen met wie het mogelijk niet goed gaat. Vraag naar gedachten aan zelfdoding. Daarmee kan je het verschil maken. Leer dit gesprek te voeren met de gratis online training op www.vraagmaar.nl. Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

De Commissie zal suïcides in Nederland blijven monitoren om een mogelijk toenemende trend zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.


Voor aanvullende vragen of informatie, neem contact op met Dr. Renske Gilissen, Manager Onderzoek 113 Zelfmoordpreventie, voorzitter van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie, R.Gilissen@113.nl

1De Commissie vergelijkt de aantallen suïcides in Nederland per maand sinds de start van de Coronacrisis met de aantallen per maand in eerdere jaren (vanaf 2015). Een toename wordt geconstateerd als het aantal in een maand de 95ste percentielwaarde overschrijdt, die bepaald is op basis van het historisch beloop.