Geen toename in suïcides sinds start van de coronacrisis in Nederland

19 november 2020
CANS duiding 19 november

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides zijn aanleiding geweest om in maart de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen. Deze commissie is opgericht door 113 Zelfmoordpreventie en bestaat uit leden vanuit het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, Nationale Politie, ProRail, NS, IGJ, de Nederlandse ggz, initiatiefgroep Zero Suicide, FARR, GGD Brabant-Zuidoost, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, LOT-C, landelijk netwerk ziekenhuizen en 113 Zelfmoordpreventie.

Over de periode tot en met oktober 2020 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland geconstateerd.1 

Sinds juli 2020 is er wel een toename in het aantal contacten met 113 Zelfmoordpreventie. Deze toename valt tegelijk met de toekenning van de telefoonnummers 113 en (gratis) 0800-0113 (voorheen 0900-0113). Vanaf oktober 2020 is het aantal contacten met 113 Zelfmoordpreventie nog meer toegenomen.

Hiernaast ziet de commissie in de eerste helft van 2020 in het aantal suïcides in Nederland geen verschuiving in geslacht en leeftijdsgroepen. Dit betekent dat het aantal vrouwen dat door zelfdoding stierf ten tijde van de coronacrisis (maart t/m juni 2020) vergelijkbaar was met het aantal in dezelfde maanden in 2019, en ook bij mannen was geen significante toe of afname te zien. Ook was het aantal jongeren (10 t/m 29-jarigen) of mensen van middelbare leeftijd (40 t/m 69-jarigen) dat door zelfdoding stierf in maart t/m juni 2020 niet hoger dan in dezelfde periode in 2019.  

De Commissie roept op alert te blijven en oog te hebben voor mensen met wie het mogelijk niet goed gaat. Vraag naar gedachten aan zelfdoding. Daarmee kan je het verschil maken. Leer dit gesprek te voeren met de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl. Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

De Commissie zal suïcides in Nederland blijven monitoren om een mogelijk toenemende trend zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.


Voor aanvullende vragen of informatie, neem contact op met Dr. Renske Gilissen, Manager Onderzoek 113 Zelfmoordpreventie, voorzitter van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie, R.Gilissen@113.nl
1 De Commissie vergelijkt de aantallen suïcides in Nederland per maand sinds de start van de Coronacrisis met de aantallen per maand in eerdere jaren (vanaf 2015). Een toename wordt geconstateerd als het aantal in een maand de 95ste percentielwaarde overschrijdt, die bepaald is op basis van het historisch beloop.