Hoe werkt suïcidepreventie in jouw organisatie?

12 november 2020
113 in gesprek

Het is de ambitie van 113 Zelfmoordpreventie om actief bij te dragen aan het werkveld binnen verschillende sectoren. Suïcidepreventie is iets wat ze gezamenlijk doen.

Om een beter beeld te krijgen van hoe suïcidepreventie leeft binnen verschillende organisaties en sectoren ging 113 Zelfmoordpreventie het gesprek aan met Rita Wielemaker van organisatie Gimd. Deze organisatie die op landelijk niveau bedrijfsmaatschappelijke werkers, vertrouwenspersonen en coaches levert aan organisaties benaderde de Academy van 113 om een oud protocol nieuw leven in te blazen.

Deze samenwerking resulteerde in de ontwikkeling van een signaleringskaart voor de verschillende bedrijfsmaatschappelijk werkers die werkzaam zijn binnen Gimd. Via deze signaleringskaart krijgen de bedrijfsmaatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen de mogelijkheid een persoon met suïcidale gedachten snel te signaleren.

De signaleringskaart helpt onder andere met:

  • Het bespreken van onderwerpen zoals gedachten rondom zelfmoord.
  • Het goed en verantwoord doorverwijzen van mensen.
  • Weten welke acties je kunt ondernemen wanneer je te maken krijgt met een suïcidaal persoon.

Naast het opstellen van de signaleringskaart werd ook gekeken naar hoe bewustzijn rondom suïcidepreventie binnen de gehele organisatie gepromoot kon worden. Het antwoord op deze vraag was het geven van voorlichtingen en volgen van de gatekeerper training aan de verschillende intervisie groepen binnen Gimd. In deze voorlichting kwam de kaart naar voren maar werden ook persoonlijke ervaringen gedeeld, iets dat erg positief is ontvangen.

“Onze medewerkers werken met mensen die het in deze tijd soms financieel moeilijk hebben. We wilden ze daarom uitrusten met meer vaardigheden en handvatten” – Rita Wielemaker, MT lid Gimd Nederland

Vanuit de positieve ervaring maar ook zeker vanuit de ontwikkelingen in de maatschappij blijft Gimd gecommitteerd aan de implementatie van preventie binnen hun organisatie.

De financiële tak van Gimd genaamd Grid is ook betrokken in het gehele project. Met de komst van het coronavirus en de financiële instabiliteit die dit bij sommigen teweeg heeft gebracht, ziet Grid dat er een behoefte is voor deze groep klaar te staan. Het uitrusten van de werknemers met meer vaardigheden en handvatten wordt door Rita beschreven als erg waardevol en nodig.

GIMD zit als organisatie in de netwerkorganisatie ‘Zorg van de Zaak’ waar veel mensen werken op het gebied van Arbo dienstverlening, loopbaanadviseurs, deskundigen en bedrijfsartsen. Het is daarom belangrijk voor Gimd om deze waarden verder uit te dragen aan haar werknemers en het netwerk te steunen en toe te rusten.

Hoe werkt suïcidepreventie binnen jouw functie, organisatie of branche?
We horen het graag van je, stuur een mail naar nieuwsbrief@113.nl zodat we deze ervaring of actie kunnen delen.

Ben jij geïnteresseerd in wat de 113 Academy kan betekenen voor jouw organisatie?
Ga dan naar www.113.nl/academy of mail naar academy@113.nl