Hulp bij schulden en zelfmoordpreventie

17 november 2020
Schuldhulpverlening en zelfmoordpreventie

Mensen met financiële problemen plegen vaker zelfmoord. Geldzorgen en oplopende rekeningen kunnen permanente stress veroorzaken. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met geldproblemen slechter kunnen nadenken en impulsiever worden. Tunnelvisie is een risicofactor voor zelfmoord. Professionals uit beroepsgroepen die dagelijks in contact komen met mensen met schulden, kunnen hier een verschil van leven en dood maken. Door signalen van suïcidaliteit op te vangen en hier zelf het gesprek over aan te gaan. Stichting 113 zelfmoordpreventie ondersteunt als partner de recent geopende hulplijn 0800-8115. Dit is het landelijke telefoonnummer voor hulp bij geldzorgen.

In gesprekken bieden de medewerkers van De Nederlandse Schuldhulproute een luisterend oor en denken met de hulpvrager mee. Vervolgens kunnen mensen in contact gebracht worden met passende hulp in de buurt via gemeentelijke schuldhulp, vrijwilligersorganisaties, online coaches of zelfhulp.

'Als iemand hoog in zijn wanhoop zit, is het moeilijk om tot iemand door te dringen. Iemand eerst laten praten en echt luisteren, zorgt ervoor dat er ruimte komt in iemands hoofd'
~ Karen Keukelaar, trainer 113 Zelfmoordpreventie.

Tijdige persoonlijke aandacht in de schuldhulpketen voorkomt dat de wanhoop onnodig hoog oploopt en daarmee ook de kans op het ontwikkelen van suïcidale gedachten. Voor iemand die niet in aanmerking komt voor een schuldhulptraject of daar al voortijdig uitvalt is het gevoel van uitzichtloosheid extra groot.

Veel van de hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie hebben ook te maken met oplopende financiële problemen. Stichting 113 is dan ook blij met de komst van deze hulplijn. Daarnaast zet 113 haar expertise op het gebied van telefonische hulpverlening in om in gesprekken echt contact te maken, niet te snel te adviseren en oog te hebben voor chronische stress, emoties en wanhoop. Hierin sluit 0800-8115 aan op het stress sensitief werken binnen het Sociaal Domein zoals ontwikkeld vanuit het lectoraat Schulden en Incasso. 113 heeft speciaal voor de sociaaleconomische sector een handreiking gemaakt met daarin een stappenplan.

'Op schulden rust in vele hoofden, en zeker in die van mannen, nog een groot taboe. Die schaamte is ook een belangrijke reden dat mannen hun suïcidale gedachten niet delen met hun naasten of hun huisarts. Daardoor heeft de directe omgeving pas te laat door wat er aan de hand is. Mensen die beroepshalve te maken hebben met deze groep kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren (en soms zelfs voorkomen) van suïcide.'
~ Jacqueline Regeling, kwartiermaker 113 Zelfmoordpreventie.

Meer dan 1 op de 5 huishoudens heeft lichte tot ernstige geldzorgen. De belangrijkste tip van de Nederlandse Schuldhulproute: blijf er niet alleen mee rondlopen. Te lang worstelen met geldzorgen is niet goed voor jou én niet goed voor je portemonnee.

Wanneer je contact opneemt met 0800-8115 of 0800-8115.nl blijf je helemaal anoniem. Het telefoonnummer en de chat zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 – 17:00 uur.