Inschrijving Jan Mokkenstorm prijs 2021 geopend 

24 maart 2021
Jan Mokkenstorm door Merlijn Doomernik

Op 10 september 2021 wordt de tweede Jan Mokkenstormprijs voor een praktijkvoorbeeld uitgereikt: een aanmoedigingsprijs voor een praktijkvoorbeeld dat heeft bijgedragen aan het terugdringen van zelfmoord in Nederland. 

Sinds 2019 reiken 113 Zelfmoordpreventie en Suicide Research the Netherlands SURE-Net jaarlijks op Wereld Suïcide Preventie Dag (10 september) de “Jan Mokkenstorm prijs” uit aan een aansprekend praktijkvoorbeeld of onderzoek dat bijdraagt aan het verminderen van zelfmoord in Nederland. De prijs is dit jaar bestemd voor een praktijkvoorbeeld.  

De prijs draagt de naam van Jan Mokkenstorm die op 8 juli 2019 overleed. Jan was psychiater en oprichter van 113 Zelfmoordpreventie en had één duidelijke missie: een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Hij ging voor die missie niets uit de weg. Op inspirerende, doortastende, creatieve en volhardende wijze zette hij suïcidepreventie in Nederland duurzaam op de kaart. Zijn hoopvolle boodschap inspireert ons en zoveel anderen om met zijn levenswerk door te gaan. 

 

Jan Mokkenstormprijs winnaar 2020 - Karlijn Heesen
Jan Mokkenstormprijs winnaar 2020: Karlijn Heesen

 

De prijs 
Een prijs van 10.000 Euro voor de initiatiefnemers, om te besteden aan de doorontwikkeling of borging van het project en een bijzonder beeldje. 

Deelnemerscriteria

  • Het betreft een veelbelovende, praktische uitvoering of toepassing van een initiatief om actief suïcide terug te dringen in de dagelijkse praktijk, binnen of buiten de zorg.  
  • Het praktijkvoorbeeld loopt al minimaal 1 jaar succesvol. 
  • De indiener van het praktijkvoorbeeld is direct betrokken bij het initiatief. 

Beoordelingscriteria 

  • Het initiatief heeft directe impact op de suïcidale burger of diens naaste 
  • Het initiatief is gebaseerd op (wetenschappelijke) kennis of heeft tot doel kennis op te leveren over effectieve suïcidepreventie 
  • Het initiatief is goed kopieerbaar voor anderen 

Meedoen

Ben jij een persoon of vertegenwoordig jij een organisatie die dit jaar voor de Jan Mokkenstorm Prijs voor een praktijkvoorbeeld in aanmerking komt? Stuur voor 1 augustus 2021 een beschrijving van het praktijkvoorbeeld in maximaal 2 A4 naar K.vandenBerg@113.nl   

In de aanmelding vertel je de jury over de kenmerken en looptijd van het praktijkvoorbeeld, de betrokken professionals of organisaties, de impact die het voorbeeld heeft op suïcidale mensen en hun naasten, de voorwaarden waaronder het project draait (bv financiering, steun van gemeenten of verzekeraar) en je enthousiasme over het voorbeeld (waarom verdient het de prijs). Verwijzingen naar websites om het praktijkvoorbeeld te illustreren zijn welkom. 

Uitreiking

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens het online RINO congres op Wereld Suïcidepreventie Dag (10 september). Dit jaar ‘Wanhoop en hoop; hand in hand’ over samenwerking tussen cliënten, professionals, naasten en ervaringsdeskundigen.