Jan Mokkenstorm Prijs 2020

29 juni 2020
Jan Mokkenstorm prijs 2020

8 juli 2019 overleed Jan Mokkenstorm, psychiater en oprichter van 113 Zelfmoordpreventie. Jan had één duidelijke missie: een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. Hij ging voor die missie niets uit de weg. Op inspirerende, doortastende, creatieve en volhardende wijze zette hij suïcidepreventie in Nederland duurzaam op de kaart. Zijn hoopvolle boodschap inspireert ons en zoveel anderen om met zijn levenswerk door te gaan.

113 Zelfmoordpreventie en Suicide Research the Netherlands (SURE-Net) hebben besloten om vanaf dit jaar op Wereld Suïcide Preventie Dag (10 september) de Jan Mokkenstorm Prijs uit te reiken voor een aansprekend praktijkvoorbeeld of onderzoek dat bijdraagt aan het verminderen van zelfmoord in Nederland. De prijs wordt elk jaar uitgereikt, waarbij het ene jaar praktijkvoorbeelden ingediend kunnen worden en het andere jaar onderzoeken.

10 september 2020, op Wereld Suïcide Preventie Dag wordt de Jan Mokkenstorm Prijs uitgereikt voor onderzoek: een talent-aanmoedingsprijs voor een onderzoeker die met zijn/haar onderzoek heeft bijgedragen aan het terugdringen van zelfmoord in Nederland.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Wie beoordeelt?

De jury van de Jan Mokkenstorm Prijs voor aansprekend onderzoek bestaat uit de voorzitter van bestuur van SURE-Net (Prof. Dr. Aartjan Beekman), MT leden van SURE-Net (mr. Merijn Eikelenboom, dr. Wouter van Ballegooijen, dr. Renske Gilissen), Prof. Dr Jan Smit en Nicole Kwaks (vrouw van Jan Mokkenstorm). Juryleden zullen niet onderzoekers of promovendi van de eigen onderzoeksgroep beoordelen, maar verlaten dan tijdelijk de vergadering.

Wat kan je winnen?

Een persoonlijke prijs van 500 Euro en een beeldje. De prijs wordt uitgereikt tijdens het congres ‘Suïcidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel’. 

Wat zijn de deelnemerscriteria?

  • Je bent junior onderzoeker of promovendus/promovenda.
  • Je onderzoek is opgeschreven in een wetenschappelijk artikel (dat hoeft nog niet gepubliceerd te zijn).
  • Je bent eerste auteur van dit artikel.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

  • Het onderzoek is van goede wetenschappelijke kwaliteit.
  • Het onderzoek heeft de potentie om zelfmoord in Nederland te verminderen.

Termijn/planning:

Ben of ken jij een junior onderzoeker of promovendus die hiervoor in aanmerking komt? Stuur een motivatie met geschreven publicatie(s) voor 15 augustus 2020 naar K.vandenBerg@113.nl