Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten.

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
koning

Koning Willem-Alexander bezoekt 113 Zelfmoordpreventie 

 Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend 14 januari 2021 een virtueel werkbezoek gebracht aan 113 Zelfmoordpreventie. De Koning sprak met onderzoekers, kwartiermakers, vrijwilligers en de bestuurder van 113 Zelfmoordpreventie. Hiermee toont de Koning zijn betrokkenheid bij de missie van 113 Zelfmoordpreventie: niemand sterft eenzaam en radeloos door zelfmoord.

De Koning toonde zeer veel interesse in het werk van 113 Zelfmoordpreventie en het welzijn van de medewerkers. Tijdens het werkbezoek was veel aandacht voor corona-gerelateerde problematiek. Sinds de start van de coronacrisis ervaren mannen meer angst en jongeren minder zelfvertrouwen. Dat blijkt uit recent onderzoek door middel van tekstanalyses in de chatservice van 113. Vanuit 113 Onderzoek werd ook het belang van Psychologische Autopsie toegelicht, als methode om van elke suïcide in Nederland te leren. Het vormt de basis voor een lerend systeem om maatregelen te treffen die volgende suïcides kunnen voorkomen. 113 Zelfmoordpreventie streeft ernaar dat na elke suïcide in Nederland een onderzoek volgt, zoals ook na verkeersongevallen gebeurt.

Verder was er aandacht voor verschillende suïcidepreventieprogramma’s die 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met partners organiseert, zoals ggz-instellingen, de GGD, schuld- en uitkeringsinstanties en het onderwijs. Aan de orde kwam het belang van suïcidepreventie in ziekenhuizen. Artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp en de intensive care worden toegerust zodat zij, naast zorg voor lichamelijk herstel, ook aandacht hebben voor het psychisch en sociaal welzijn van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan. Mensen die een poging hebben overleefd vormen een belangrijke risicogroep om later alsnog te overlijden door suïcide.

koning bezoek 113


Tevens was er ruime aandacht voor psychische nood in het sociaaleconomisch domein, hetgeen nu in coronatijd actueel en relevant is. Veel mensen hebben (ernstige) zorgen over hun financiële draagkracht en toekomst. Dit zijn niet alleen (dreigende) werkloosheid en financiële problemen, maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid en sociaal isolement. Daaromtrent kwamen ook de suïcidepreventie-trainingen aan de orde die 113 geeft in samenwerking met het MKB, incassobureaus, de Nederlandse Schuldhulp Route en het UWV.

In Nederland overlijden gemiddeld vijf mensen per dag door zelfmoord. Juist nu, in de coronacrisis, hebben mensen behoefte aan een gesprek, maar vinden zij het lastig om in eigen omgeving te praten over gevoelens. Om ervoor te zorgen dat het aantal suïcides in 2021 niet stijgt, is het van cruciaal belang om met elkaar alert te blijven en het gesprek aan te gaan. Erover praten leidt veelal juist tot minder zelfmoordgedachten. Maak dus contact met elkaar, benoem gevoelens en praat erover. Leer het gesprek te voeren met de gratis één uur durende online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl. Zelfmoordpreventie doen we samen!

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.