Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Tweedekamer

Nieuw wetsvoorstel voor integrale suïcidepreventie

Unieke wet regelt brede aanpak van groot maatschappelijk probleem 

113 Zelfmoordpreventie is verheugd met het wetsvoorstel dat CU, PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50Plus vandaag indienen om zelfmoordpreventie bij wet te regelen. Het wetsvoorstel heeft ook de steun van D66. “Wetgeving is essentieel om zelfmoordpreventie in Nederland te borgen en verder te komen. De coronacrisis laat zien dat de aanpak van mentale problemen van groot belang is. Het sluit aan bij de maatschappelijke behoefte” zegt Monique Kavelaars, bestuurder van 113 Zelfmoordpreventie.  

Tot nu toe is de inzet voor suïcidepreventie afhankelijk van tijdelijke financiering, zonder dat ergens wordt gegarandeerd dat die inzet en bijbehorende middelen gewaarborgd blijven. Met dit wetsvoorstel komt daar verandering in. Kavelaars: “Dat deze politieke partijen nu met een wetsvoorstel komen, laat zien dat we zelfmoord niet langer gelaten accepteren. Gemiddeld zo’n 1.800 mensen overlijden per jaar door suïcide, 5 mensen per dag. De gevolgen van een zelfdoding of een poging daartoe zijn zeer ingrijpend voor naasten. Er zijn jaarlijks 50.000 tot 100.000 mensen die een poging doen. Dat is een enorm verdriet”. 

Wordt het voorstel aangenomen, dan wordt de plicht van de overheid om zich in te zetten voor suïcidepreventie verankerd in de Wet publieke gezondheid, net als bijvoorbeeld bij preventief bevolkingsonderzoek naar kanker. De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk, onder meer voor een Landelijke Agenda Suïcidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd. Naast het ministerie van VWS zijn ook andere ministeries betrokken, zoals LNV, OCW en SZW. Ook krijgen gemeenten een belangrijke rol, waaraan zij zelf invulling kunnen gaan geven.  

Joël Voordewind, Kamerlid van de CU heeft het initiatief genomen voor de Wet integrale suïcidepreventie. Voordewind: “Gratis, toegankelijke hulp is letterlijk van levensbelang. Tot nu toe is de beschikbaarheid van hulp een politieke keuze. Het voorkomen van zelfdoding is echter zo cruciaal, dat het een wettelijke overheidsplicht moet worden.” Slechts vijf andere landen hebben tot nu toe dergelijke (deel)wet. Dat zijn Japan, Argentinië, Canada, de Amerikaanse staten Californië en Utah en Paraguay. 113 Zelfmoordpreventie hoopt dat de wet Kamerbreed wordt aangenomen. 

 

Bekijk hier de factsheet met informatie over het wetsvoorstel

Beluister hier het interview met Joël Voordewind op NPO Radio 1 over het wetsvoorstel (vanaf minuut 37). 

Kijk hier voor het Volkskrant artikel  'Kamermeerderheid slaat handen ineen: zelfmoordpreventie wordt wettelijke overheidstaak.

 

Factsheet Wetsvoorstel