Nieuwe leden binnen het 113 Netwerk Ziekenhuizen

17 november 2020
Netwerk ziekenhuizen

Samen met het Ministerie van VWS heeft 113 afgesproken een lerend netwerk van ziekenhuizen van 5-10 ziekenhuizen te realiseren in de periode 2019-2021. De door VWS geopperde doelstellingen bieden kaders voor suïcidepreventie in de ziekenhuizen. Een onderzoek uit 2015 geeft handvatten om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met suïcidale gedachten in ziekenhuizen te verbeteren.

Dit lerend netwerk van ziekenhuizen bestaat nu al uit 13 participerende ziekenhuizen die een intentieverklaring op niveau van Raad van Bestuur hebben ondertekend. Maar met meer dan 40 ziekenhuizen is het contact gelegd en worden lokale initiatieven tot verbetering van de zorg gestart.

Vanaf januari 2019 is de stichting 113 “hands on” gestart met gesprekken over suïcidepreventie in verschillende ziekenhuizen. Het contact ontstaat door proactieve benadering, op basis van een scholingsvraag en/of, in toenemende mate, door de verplichte instellingsrichtlijn in de NIAZ-accreditatie.

In deze gesprekken worden ziekenhuizen geïnformeerd en gemotiveerd zich aan te sluiten bij het lerend netwerk dat het “113 Netwerk Ziekenhuizen” wordt genoemd. Met elkaar kunnen we kennis delen en diensten en producten ontwikkelen die passen bij de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. 

 

Voor de komende 4 jaar ligt een concreet Plan van Aanpak voor de ziekenhuizen klaar met onder andere aandacht voor screening, scholing, registratie en nazorg.
Meer weten? Stuur een mail naar m.fuchs@113.nl of bel 0642055290

Suïcidepreventie doen we samen!