Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit

Nu beschikbaar: Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid kunnen een levensreddend middel zijn bij suïcidaliteit, maar worden helaas nog beperkt ingezet. De nieuwe ‘Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit’ heeft als doel om de inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit in de GGZ en het sociaal domein te bevorderen. De Adviesnota wordt vandaag, in de week van de psychiatrie, door auteurs Antwan Wiersma en Rita van Maurik overhandigd aan Remco de Winter, geneesheer-directeur van GGZ Rivierduinen, en ervaringsdeskundige Daniëlle Steentjes. De nota komt voort uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

Ondanks alle professionele kennis, deskundigheid, positieve intenties, inzet en betrokkenheid van de professionele hulpverleners kan de behandeling van suïcidaliteit in de GGZ beter. Daarom is deze Adviesnota hard nodig

Aldus Koos de Boed, landelijk coördinator van Stichting Suïcide Preventie Centrum. “Ervaringsdeskundigheid zou een duidelijke plek moeten krijgen in het behandelproces van suïcidaliteit. Er wordt namelijk iets gemist in de behandeling en dat is steun bij herstel vanuit gedeelde ervaring. De ervaringsdeskundige kan hierin de onmisbare schakel vormen.

Hoe is de Adviesnota tot stand gekomen? 

De ‘Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit’ is ontwikkeld door auteurs Antwan Wiersma, initiatiefnemer van stichting Aurora en voorzitter van de Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide, en Rita van Maurik, familie ervaringsdeskundige (forensische) GGZ. De auteurs maakten gebruik van de expertise en ervaringen van een brede en divers samengestelde kerngroep van cliënt- en naastenervaringsdeskundigen, hulpverleners, behandelaars en mensen met betrokkenheid bij- en kennis over het thema ervaringsdeskundigheid. Centraal staat de professionele inzet van ervaringskennis in de samenwerking tussen cliënt, naasten* en professional.

Inhoud van de Adviesnota

De Adviesnota gaat in op de definitie van ervaringsdeskundigheid en de cultuurverandering die nodig is in het denken en handelen van GGZ instellingen en het sociaal domein. Belangrijke voorwaarde is dat er in organisaties en teams vrije ruimte aanwezig is om ervaringskennis effectief in te zetten. De Adviesnota behandelt ook de mogelijkheden tot financiering voor het verder ontwikkelen en borgen van de inzet van ervaringsdeskundigen. Zowel in de GGZ als in het sociaal domein. Tot slot biedt het manifest een breder perspectief op het opleiden en trainen van ervaringsdeskundigen.

Auteur Antwan Wiersma over de Adviesnota:

Een mens met suïcidale gedachten ervaart ontwrichting en lijdensdruk in zijn of haar leven. Het zou dan vanzelfsprekend moeten zijn ervaringsdeskundigen te betrekken in het proces om verbinding te maken met het perspectief van de lijdensdruk die aanwezig is.

Project NESP

De Adviesnota komt voort uit een project van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Het project Netwerk Ervaringsdeskundigheid Suïcide Preventie (NESP) van de stichting Suïcide Preventie Centrum dient als basis voor een groep ervaringsdeskundigen die inzetbaar is bij suïcidaliteit op locatie (crisis, voorlichting, ondersteuning). De Adviesnota is onderdeel van deze ontwikkeling, maar is ook breder inzetbaar als een manifest om ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid als levensreddend middel in te zetten bij suïcidaliteit.

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een netwerkaanpak van partijen die gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Met elkaar vormen deze partijen de beweging “Samen Minder Suïcide”. Kijk voor meer informatie en alle andere projecten op samenmindersuicide.nl.

* We gebruiken hier de term ‘naasten’, die de focus richt op de directe betrokkenen van de cliënt. Vaak wordt er ook gesproken over ‘netwerk’, een term die een groter bereik heeft dan ‘naasten’. In de LHBTIQ+ gemeenschap gebruikt men de term ‘chosen family’. Deze ‘gekozen familie’ is een breed netwerk, heeft heel veel kennis van wat er aan de hand is.

Download nu de Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit.


Lees ook eens onze ervaringsverhalen op HoudMoed.nl