Ondernemers in zwaar weer: gratis workshop omgaan met emoties

15 oktober 2021
ondernemens in zwaar weer

Heeft jouw organisatie handvatten nodig om de ondernemer in zwaar weer goed te helpen en je medewerkers beter te trainen om dit te kunnen doen? Meld je dan aan voor de gratis workshop `Omgaan met emoties van ondernemers in zwaar weer’. Dit is een online training van ongeveer 2 uur verzorgd door 113 Academy. Deze wordt door de KVK* in samenwerking met 113 kosteloos aangeboden aan alle dienstverlenende organisaties die te maken hebben met ondernemers in Nederland.

Train je medewerkers...

• zodat de ondernemer in zwaar weer zich meer gehoord voelt.
• zodat je medewerker toegerust is om deze moeilijke gesprekken beter te voeren zonder zelf uit balans te raken.

Waarom is deze workshop belangrijk?

De coronacrisis is voor ondernemers nog niet ten einde. De verwachting is dat zodra het overgrote deel van de steunmaatregelen ophoudt, er nog een flink aantal ondernemers in de problemen zal komen, bijvoorbeeld omdat ze belastingschulden of huurachterstanden hebben opgebouwd.

Veel Nederlandse ondernemers zijn hard geraakt door de coronacrisis. Zij hebben te maken gehad met een terugkerend patroon van uitzicht op verbetering, vaak weer gevolgd door teleurstelling. Die onvoorspelbaarheid zorgt ervoor dat hun elastiek steeds verder is opgerekt: veel ondernemers zijn nu minder weerbaar. Dit heeft implicaties voor je dienstverlening aan deze ondernemers. Vaak is een andere vorm van contact nodig dan je gewend was voor de coronacrisis.

Wat houdt de workshop in?

• Een (online) training van ongeveer 2 uur
Gesprekshandvatten voor professionals bij ondernemers met stress, emoties en wanhoop.
De online training wordt verzorgd door 113 Academy, in groepen van 10-12 personen.

• Praktische middelen die in het gesprek kunnen ondersteunen
Onder andere een gesprekskaart ‘Effectief in gesprek met ondernemers in zwaar weer’.

• Indien gewenst: interventie
Inbrengen van casuïstiek, gesprekken terugluisteren in groepsverband, reflectie op lastige gesprekssituaties met je medewerkers.

ondernemers


Voor wie?

Deze workshop wordt in samenwerking met 113 kosteloos aangeboden aan alle dienstverlenende organisaties die te maken hebben met ondernemers in Nederland. Na het volgen van de workshop zijn je medewerkers beter in staat om in een gesprek met hoogoplopende emoties de ondernemer helpend te woord te staan. Zij leren om adequaat te reageren op signalen als ‘als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer’ of ‘als dit niet lukt, dan maak ik er een eind aan’. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van de eigen weerbaarheid van je medewerkers, zodat zij problemen niet mee naar huis nemen.

Meld je aan

Meld je organisatie aan voor deze gratis workshop via zwaarweer.stoppen@kvk.nl. Dit kan tot en met 31 december 2021. Datum en tijd waarop de workshop plaatsvindt kunnen in afstemming met 113 Academy worden bepaald.


* Dit aanbod is onderdeel van het programma ‘Emotie en Perspectief’ dat zich richt op ondernemers in (emotionele) problemen als gevolg van corona. Het programma wordt uitgevoerd door KVK, Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en VNO-NCW, MKB-Nederland in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van EZK. Wil je meer info over dit programma, stuur dan een mail naar gijs.bosch@kvk.nl.