Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
patrick lodiers

Patrick Lodiers nieuwe voorzitter van 113 Fonds Zelfmoordpreventie

Patrick Lodiers is de nieuwe voorzitter van het 113 Fonds Zelfmoordpreventie, voorheen de Stichting Fonds Suïcidepreventie. Lodiers is al jaren betrokken bij het onderwerp: “Jaarlijks komen ruim 1.900 mensen om het leven door zelfdoding én het is de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar. Ik maak me hier al langere tijd zorgen over. In 2021 maakte ik voor BNNVARA het TV Programma ‘Leven voor de Dood’ en besefte ik me wederom dat dit onderwerp veel meer aandacht verdient. We moeten meer onderzoek doen en het taboe op praten over zelfdoding moet eraf. Daar is geld voor nodig en daar ga ik me de komende jaren sterk voor maken.”

Lodiers was in 2009 ook betrokken bij de oprichting van 113 Zelfmoordpreventie door Jan Mokkenstorm. Jan en zijn initiatief maakten diepe indruk op hem. “Het onderwerp heeft me daarna nooit meer losgelaten,” zegt Lodiers. “Ik was als televisiemaker al over de vloer geweest bij 113 en ben ook betrokken bij de 113-campagne gericht op mannen van middelbare leeftijd, de grootste risicogroep voor zelfdoding. Als voorzitter van het 113 Fonds Zelfmoordpreventie kan ik nog meer doen en daar kijk ik enorm naar uit.” Hij neemt het stokje over van Leo Wijnbelt die veel voor het fonds betekend heeft. Hij was één van de oprichters van het fonds in 2011 en heeft het fonds sindsdien met passie voorgezeten.

Ontstaan fonds

De impact van een suïcide is groot, meer dan 250.000 mensen worden jaarlijks door het immense verdriet van een suïcide geraakt. Veel nabestaanden, particulieren en organisaties, organiseren acties om verloren dierbaren te eren en geld op te halen voor suïcidepreventie. Om deze gelden optimaal te benutten en ervoor te zorgen dat het wordt ingezet voor onderzoek en campagnes rondom suïcidepreventie, is in 2011 de Stichting Fonds Suïcidepreventie opgericht. De missie van het fonds laat zich kernachtig samenvatten in: meer weten en meer praten.

Meer weten: een zelfdoding is zeer complex, er is nooit één oorzaak aan te wijzen, voor gerichte preventie is meer onderzoek nodig. Meer praten: er rust nog altijd een taboe op praten over zelfdoding terwijl het gesprek juist zo belangrijk is. Mensen met suïcidale gedachten worstelen hier vaak eenzaam en radeloos mee. Praten kan dit doorbreken en het begin zijn van een oplossing. Zo’n gesprek is spannend, maar iedereen kan het leren.

Naamsverandering: 113 Fonds Zelfmoordpreventie

Met de komst van Patrick Lodiers en fondsenwerver Christel Beentjes zal het fonds een proactiever beleid gaan voeren. Lodiers: “In Nederland vinden gemiddeld 5 zelfdodingen per dag plaats, ruim 1.900 per jaar. Er zijn 2,5 keer meer zelfdodingen dan verkeersdoden in Nederland. Mijn streven is dat we net zoveel gaan investeren in suïcidepreventie als in verkeersveiligheid. Om dat te realiseren werken we momenteel aan een proactief fondsbeleid. De naamswijziging is stap één.”

Door de naamswijziging kan de fondsenwerving beter meeliften op de bekendheid en ervaring van 113 Zelfmoordpreventie. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: het is een open fonds waar alle projecten voor suicidepreventie welkom zijn. Het bestuur, waar Lodiers nu voorzitter van is, zal net als in de huidige situatie de ingediende projecten beoordelen. Zij verrichten hun bestuurstaken onbezoldigd.

Wat vooral zal veranderen is de communicatie en positionering. Het fonds zal meer naar buiten treden en proactief fondsen gaan werven. Hiervoor worden momenteel zaken als een eigen huisstijl, website en logo ontwikkeld. Het 113 Fonds Zelfmoordpreventie is erop gericht extra middelen uit de samenleving in te zetten om suïcidepreventie in de samenleving te verbreden en uit de kinderschoenen te krijgen. Dat staat los van bijvoorbeeld een subsidie die 113 Zelfmoordpreventie ontvangt als hulporganisatie voor mensen met acute zelfdodingsgedachten of de financiële middelen waar de Derde Landelijke Agenda Suicidepreventie op leunt.

Lodiers: “Het huidige fonds kent bijna niemand, het heeft altijd bescheiden op de achtergrond bestaan met als doel donaties zorgvuldig te ontvangen en besteden. Ik wil het fonds bekend gaan maken zodat extra gelden worden opgehaald die nodig zijn om het aantal zelfdodingen in Nederland te laten dalen.”