Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Praten over angst en verminderd zelfvertrouwen noodzakelijk tijdens coronacrisis

Praten over angst en verminderd zelfvertrouwen noodzakelijk tijdens coronacrisis

Mensen hebben in de coronacrisis behoefte aan een gesprek, maar vinden het lastig om in de eigen omgeving te praten over gevoelens. Sinds de start van de coronacrisis hebben mannen meer last van angst en jongeren ervaren minder zelfvertrouwen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Stichting 113 Zelfmoordpreventie, CWI en de Vrije Universiteit Amsterdam. Door middel van tekstanalyses met algoritmes zijn de gespreksonderwerpen in de chatservice van 113 onderzocht in de periode van 1 december 2019 tot 1 juni 2020. Het is voor het eerst dat gesprekken met hulpvragers op deze wijze zijn geanalyseerd.

In het onderzoek zijn 8.589 chatgesprekken geanalyseerd: 5.179 gesprekken voorafgaand aan de coronacrisis en 3.410 gesprekken tijdens de coronacrisis. De gesprekken zijn gevoerd door 1.635 mannen en 6.576 vrouwen. Tachtig procent is van hulpvragers onder de 30 jaar en 20% is van hulpvragers van 30 jaar en ouder.

Gespreksonderwerpen tijdens coronacrisis
In veertien procent van de hulpvragen is Corona een onderwerp van gesprek. Het gaat dan over ervaren problemen zoals meer eenzaamheid, angst voor besmetting, weinig afleiding, minder hulpverlening, dreigende werkloosheid en middelenmisbruik.

Sinds de coronacrisis is er bovendien een duidelijke toename zichtbaar in het aantal gesprekken over de thuissituatie (+31%). Er worden meer negatieve emoties ervaren (+13%) en de politie wordt vaker betrokken bij een onveilige situatie (+18%). Gedurende de coronacrisis is er in gesprekken daarentegen minder aandacht voor romantische relaties (-32%) en studie (-20%).

Mannen ervaren na de invoer van de corona maatregelen relatief meer angstgevoelens (+24%) en hebben vaker contact met een crisisdienst (+43%). Ook jongeren ervaren meer negatieve gevoelens (+22%) en hebben daarbij minder vertrouwen in zichzelf en de ander (+15%). Tenslotte wordt er bij alleenstaanden een toename gezien bij het maken van concrete plannen voor een suïcide (+52%).

Mannen en jongeren zijn dankbaar
Opvallend is dat met name mannen (+43%) en jongeren (+15%) sinds de coronacrisis vaker dankbaar zijn voor het gesprek. Dit betekent dat de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie lijkt te voorzien in de behoefte aan contact bij deze groepen hulpvragers in deze crisistijd.

Technieken vaker toepassen
Dankzij een COVID-19 subsidie van ZonMw hebben de onderzoekers een stimulans gekregen om innovatieve onderzoekstechnieken te ontwikkelen en toe te passen. Zij raden het RIVM en ministerie van VWS aan om machinelearning technieken vaker toe te passen om een beter beeld te krijgen van de problematiek van hulpvragers. Deze technieken zijn bovendien toepasbaar bij vele andere doelgroepen en vormen van eHealth.

Praten is noodzakelijk

Over de periode tot en met november 2020 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland geconstateerd. Om ervoor te zorgen dat het aantal suïcides in 2021 niet stijgt, is het van cruciaal belang om met elkaar alert te blijven en het gesprek over gevoelens aan te gaan. Erover praten leidt veelal juist tot minder zelfmoordgedachten. Praat erover of stel zelf de vraag ‘hoe gaat het met je?’. Leer het gesprek te voeren met de gratis één uur durende online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl. Praten met 113 over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Bekijk hier de factsheet met de resultaten van het onderzoek.