Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Rotterdam Zero Suicide Declaration

Rotterdam Zero Suicide Declaration

In meer dan 20 landen over de hele wereld wordt vandaag de Rotterdam Zero Suicide Declaration gelanceerd. De Declaration is verschenen na de succesvolle 4th International Zero Suicde Summit die op 3 en 4 september plaatsvond op de 44e verdieping van de Maastoren in Rotterdam. 110 professionals uit 20 landen kwamen bijeen voor betere suicidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg en met één gemeenschappelijk doel: niemand zou eenzaam of radeloos moeten sterven door zelfmoord.

De Rotterdam Declaration schetst de belangrijkste principes voor een Zero Suicide-benadering. Deze zijn richtinggevend en vormen een inspiratiebron voor leiders in de geestelijke gezondheidszorg en voor behandelaren die werken met patiënten met suicidale gedachten en hun naasten. Zero Suicide vat suïcidepreventie op als een kwaliteit- en veiligheidsvraagstuk en vraagt om een organisatie brede aanpak en heeft drie pijlers: cultuurverandering (leiderschap), optimaliseren van zorgprocessen (het steeds beter toepassen van de bestaande richtlijn) en de directe behandeling van suïcidaliteit. Concreet betekent dat gerichte èn continue aandacht voor suïcidaliteit bij alle patiënten in zorg; en de optimalisatie van zorgprocessen waardoor het mogelijk wordt alle suïcidale patiënten tijdig effectieve hulp te bieden.

"In de geestelijke gezondheidszorg verliezen we nog te veel patiënten door suïcide. Hoewel we ons realiseren dat suïcides er altijd zullen zijn, weten we dat we veel meer kunnen doen om het aantal suïcides terug te dringen. Iedere zelfmoord is er immers een te veel. De heersende mindset van gelaten acceptatie maakt plaats voor een actieve preventie van suïcide", zei David Covington, CEO en president van RI International en oprichter van Zero Suicide International.

Gerdien Franx, programmamanager bij 113 Zelfmoordpreventie in Amsterdam: "Het is buitengewoon belangrijk dat ggz-instellingen ook aandacht hebben voor de impact van de suïcide op hun medewerkers. Het voorkomen van suïcide is hard werken en emotioneel belastend, niemand kan die verantwoordelijkheid alleen aan. Medewerkers die een patiënt hebben verloren door suïcide, hebben vaak schade opgelopen en verdienen erkenning en steun. De centrale vraag na een suïcide zou moeten zijn: wat is er fout gegaan, in plaats van wie heeft er iets fout gedaan. Het is bemoedigend om te zien dat de Rotterdam Declaration tracht die cultuur te verschuiven en de nadruk te leggen op het herstel van patiënten, de samenwerking met familie en naasten en het leren en verbeteren van organisaties voor geestelijke gezondheidzorg. "

Bekijk ook de video over de Rotterdam Zero Suicide Declaration.


Een uitgebreide toolkit over Zero Suicide is te vinden op de Amerikaanse website ZeroSuicide.com.

Download hieronder de PDF.