Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Stop suïcide onder jongvolwassenen

Stop suïcide onder jongvolwassenen

Het aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen (20-30 jaar) is de afgelopen twee jaar sterk verhoogd. Ook het aantal jongvolwassenen met gedachten aan zelfdoding is hoger dan twee jaar geleden. Om meer inzicht te krijgen in mogelijke factoren die hebben bijgedragen aan deze stijging en aanbevelingen te kunnen doen hoe deze trend te keren, sprak 113 Zelfmoordpreventie met 41 jongvolwassenen mét en zonder suïcidaal gedrag. Specifiek is gekeken naar welke behoeften jongvolwassenen hebben aan hulp en ondersteuning.

Het onderzoeksrapport 'Stop suïcide onder jongvolwassenen: een verdiepend onderzoek naar wat jongvolwassenen zélf denken en belangrijk vinden, met praktische aanbevelingen.' kunt u HIER vinden. Op 5 september vindt het online webinar plaats waarin de belangrijkste resultaten en aanbevelingen besproken worden.

Factoren die bijdragen aan suïcidaal gedrag

Eerder onderzoek heeft laten zien dat veel jongvolwassenen met suïcidale gedachten problemen ervaarden op het gebied van mentale gezondheid, geldzaken, prestatiedruk, relaties en sociaal contact. Door gesprekken met jongvolwassenen te voeren kregen we inzicht in de manier waarop deze en andere factoren in de afgelopen twee jaar bijdroegen aan hun suïcidale gedachten. Vaak al kwetsbare jongvolwassenen (door traumatische gebeurtenissen in de jeugd en/of psychische problemen) kregen te maken met verschillende stressfactoren, zoals prestatiedruk, eenzaamheid en financiële problemen, waardoor suïcidale gedachten ontstonden. Er was vrijwel altijd sprake van een opeenstapeling van factoren die er bij elke deelnemer anders uitzag.

Ik had het idee dat ik geen vrienden had, ik had geen woning, geen baan, helemaal niks. En op dat moment dacht ik: ja, wat maakt het ook uit, er is niemand die me zal missen, het is mooi geweest. - Deelnemer onderzoek

Behoeften om suïcidaal gedrag te verminderen

Jongvolwassenen willen graag praten over hun suïcidale gedachten en mentale problemen maar ervaren een groot taboe. Ze vinden het lastig om te bepalen wanneer en hoe ze hulp moeten zoeken, en gaven aan graag binnen hun eigen omgeving te praten over hun problemen. Dit kan een vertrouwd persoon op studie of werk zijn, maar ook een contactpersoon bij andere laagdrempelige hulp-initiatieven.

Jongvolwassenen worden soms erg beperkt door hun suïcidale gedachten. Het zou hen helpen om actiever deel te nemen aan de maatschappij en zingeving te ervaren. Ook jongvolwassenen zonder suïcidale gedachten willen dat mentale gezondheid een centrale plek krijgt in het onderwijs en vinden het belangrijk dat er voorlichting komt over de gevaren van sociale media.

Belangrijke conclusie

Volgens jongvolwassenen is dit onder andere nodig om de stijgende trend in het aantal suïcides te keren:

  • Praat met ons over hoe wij ons voelen
  • Bied laagdrempelige hulp
  • Help ons hulp zoeken
  • Bied perspectief en zingeving
  • Maak sociale media veiliger

Meer weten?

Bekijk de webpagina over jongvolwassenen en/of woon het webinar bij:

Webinar: ‘Hoe kunnen we zelfdoding onder jongvolwassenen voorkomen?’
Datum: Dinsdag 5 september 2023
Tijd: 15:00-16:00 uur
Aanmelden kan hier gratis.

Bekijk het onderzoeksrapport hier.