Symposium: Houdt het ooit op? Rouwverwerking onder jong en oud

23 november 2020
Symposium Houdt het ooit op? Rouwverwerking onder jong en oud

Op vrijdag 11 december 2020 organiseert de Stichting Zorg & Zelfdoding haar jaarlijkse symposium met als thema ‘Houdt het ooit op? Rouwverwerking onder jong en oud’* Rouw is een intens proces dat iedereen meemaakt die een dierbare heeft verloren. Nabestaanden die een dierbare verloren hebben door zelfdoding blijven ook nog vaak achter met onbeantwoorde vragen die de verwerking van de rouw bemoeilijken. Hoe verschillend die rouw voor een ieder ook is, zeker is dat die niet aan een bepaalde leeftijd gebonden is. Daarom besteedt Stichting Zorg & Zelfdoding op dit symposium naast de verwerking van rouw ook ruim aandacht aan rouw onder jongeren.

Er zijn voor deze middag twee bijzondere gasten uitgenodigd.

➢ Dr. Marianne Snijdewind, onderzoeker bij ARQ Centrum’45 en universitair docente Medische Ethiek aan het Amsterdam UMC. Marianne Snijdewind doet momenteel onderzoek naar rouwverwerking onder nabestaanden die een partner hebben verloren door zelfdoding of na euthanasie wegens psychische aandoeningen. Door dit onderzoek hoopt zij de overeenkomsten en verschillen in rouwverwerking duidelijker te kunnen beschrijven. Met deze resultaten zou de begeleiding in rouwverwerking kunnen worden verbeterd.

➢ Milou Gevers, documentairemaakster en ervaringsdeskundige. Zij studeerde onlangs af aan de Nederlandse Filmacademie te Amsterdam met haar documentaire “Waarom bleef je niet voor mij?” waarin zij vier kinderen vragen stelt die zij destijds zelf niet kreeg. Met deze bekroonde documentaire vraagt zij aandacht voor rouw onder kinderen en hoopt zij het taboe op zelfdoding te doorbreken.

Programma
12.30 uur Inloop met koffie
13.00 uur Cunera Brugman, welkomstwoord namens het bestuur
13.10 uur Dr. Marianne Snijdewind – Rouwverwerking na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen
14.10 uur Pauze
14.25 uur Milou Gevers – ‘Waarom bleef je niet voor mij?’
15.25 uur Gesprek met Marianne Snijdewind en Milou Gevers
16.00 uur Sluiting en nazit

Dagvoorzitter is Marian van Vliet, bestuurslid van de Stichting Zorg & Zelfdoding. Wilt u deelnemen aan dit symposium, dan kunt u zich aanmelden via lezing@zorgenzelfdoding.nl. De kosten voor deelname zijn € 5,- voor nabestaanden en € 10,- voor zorgverleners en andere professionals.

Symposium Houdt het ooit op? Rouwverwerking onder jong en oud

Het bedrag kunt u naar onderstaand rekeningnummer overmaken onder vermelding van uw naam en met hoeveel familieleden u komt. Bij aankomst wordt u verwelkomd met koffie, thee en een broodje.

Datum: Vrijdag 11 december 2020
Tijdstip: 12.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: De Ontmoeting, Parklaan 1, 1544 AK Zaandijk

Online deelname
Wilt u het symposium online bijwonen dan kunt u zich ook hiervoor aanmelden op het e-mailadres lezing@zorgenzelfdoding.nl. Er zijn dan voor u geen kosten van deelname aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is echter zeker welkom. U ontvangt enkele dagen vooraf een link toegestuurd waarmee u het symposium dan kunt bijwonen. Bij het online deelnemen is er de mogelijkheid om via de chat uw vragen te kunnen stellen.

*Dit symposium vindt plaats onder voorbehoud van eventuele verdere coronamaatregelen van het kabinet. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.