Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Uitnodiging 16 maart: Webinar suïcide in de media voor studenten journalistiek

Uitnodiging 16 maart: Webinar suïcide in de media voor studenten journalistiek

Jaarlijks maken in Nederland gemiddeld 1850 mensen een einde aan hun leven. Daarvan is ongeveer twee derde man en een derde vrouw. In absolute zin zijn met name vijftigers al jaren oververtegenwoordigd, maar in relatieve zin is bijvoorbeeld het aantal zelfdodingen onder tieners de afgelopen veertig jaar verdubbeld.

Media kunnen zowel in positieve als negatieve zin bijdragen aan suïcidepreventie. Positief door bijvoorbeeld verhalen te vertellen over het overleven van crises en het afzien van zelfdoding. En negatief, bijvoorbeeld, door uitgebreid en gedetailleerd te berichten over de suïcide van een bekend persoon. Dat kan leiden tot navolging, zo is wetenschappelijk afdoende bewezen.

Op 16 maart 2022 organiseert 113 Zelfmoordpreventie een webinar voor studenten journalistiek, met als thema: hoe kan media bijdragen aan suïcidepreventie? Of iets preciezer: Hoe kunnen we met elkaar op een zo veilig en constructief mogelijke manier omgaan met berichtgeving over suïcide in de media?

Onderwerpen zijn onder meer:
• Waarom zijn media zo belangrijk bij preventie?
• Hoe kan je het best berichten in het geval van zelfdoding?
• Welke positieve invloed kan je hebben als het om voorkoming van zelfdoding gaat?
• Wat weten we over zelfdoding?
• Hoe kan 113 media helpen?

Nabestaande, schrijver en docent journalistiek Nathan Vos - bekend van het boek Man O Man en de documentaire Man In de Knoop, beide over depressie en suïcide bij mannen - begeleidt het webinar. Daarin laat hij een overlever van een suïcidepoging, een gespecialiseerde onderzoeker en een psycholoog aan het woord. Daarnaast zien de studenten korte presentaties met behulpzame feiten, tools en inspirerende voorbeelden over hoe media kunnen bijdragen aan suïcidepreventie. Uiteraard krijgen de studenten de ruimte zelf actief mee te doen.

Update: Webinar terugkijken? Dat kan hieronder