Vertoningen Doodzonde over samenwerking naasten en professionals

30 april 2019
poster Doodzonde

De documentaire Doodzonde gaat over de zelfdoding van twee veelbelovende jonge mensen. Dit zet het leven van hun dierbaren en allerlei betrokkenen op zijn kop.

In deze indringende film blikken een psychiater, twee psychologen, een vader, een moeder, een zus, een docente, een pastoor en een collega terug op het behandelproces en de vreselijke afloop. Met indrukwekkende eerlijkheid vertellen zij vanuit hun eigen perspectief hoe zij die zwarte periode beleefd hebben, hoe zij zich machteloos en vaak eenzaam voelden en hoe zij contact en steun gemist hebben. Hun verhalen getuigen van moed.

Stichting Turning Point organiseert vertoningen van de film in ggz-instellingen om daar het gesprek over samenwerking tussen naasten en professionals op gang te brengen. Daarnaast zijn er vertoningen op open inschrijving voor professionals die aan de slag willen met suïcidepreventie. Heeft u interesse de documentaire te zien, dan bent u welkom op 27 juni in Arnhem en op 3 oktober in Assen. Later dit jaar komt de film naar Leiden. De vertoning in Tilburg op 9 mei is volgeboekt.

Meer informatie leest u op www.doodzonde.nl