Downloaden informatiemateriaal

Hieronder kun je ons informatiemateriaal downloaden.

Bestel je liever gedrukte exemplaren? Dat kan via het bestelformulier.

Folder over 113 (Nederlandstalig)

Folder over 113 (Nederlandstalig)

Informatiefolder over de dienstverlening van 113

Folder over 113 (Engelstalig)

Folder over 113 (Engelstalig)

Engelstalige folder over de dienstverlening van 113.

Crisiskaartjes

Crisiskaartjes

Crisiskaartjes van 113 met het telefoonnnummer en de website als jij (of iemand anders) in nood bent en wilt praten met een vrijwilliger via chat of telefoon.

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Een veiligheidsplan heeft als doel ervoor te zorgen dat jij (of ander) veilig bent en blijft als je je wanhopig, angstig voelt en/of het niet meer ziet zitten. 

Zelfmoordpreventiewijzer

Zelfmoordpreventiewijzer

De zelfmoordpreventiewijzer is ontwikkeld voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met iemand die aan zelfmoord denkt. Het is een hulpkaart met praktische tips en handvatten om op de juiste manier in gesprek te gaan en te blijven met de ander. 

Zelfmoordpreventiewijzer (Engels)

Zelfmoordpreventiewijzer (Engels)

How can you help someone who is struggling with suicide? Engelse versie van de zelfmoordpreventiewijzer.

Handreiking mediaprofessionals

Handreiking mediaprofessionals

Deze handreiking beschrijft wat er vanuit de wetenschap en praktijk bekend is over het maken van media-uitingen over suïcide op een manier die helpt om verdere suïcides te voorkomen. Onderzoek laat zien dat rekening houden met deze inzichten kan leiden tot een afname van het aantal suïcides.

Tien tips voor mediaprofessionals

Tien tips voor mediaprofessionals

Tien tips hoe je op een verantwoorde manier kunt berichten over suïcide.

Handreiking onderwijs

Handreiking onderwijs

De handreiking ‘Als ik kan zeggen wat ik denk’ geeft mensen werkzaam in het onderwijs handvatten om beter om te gaan met suïciidaliteit bij leerlingen. Bijvoorbeeld over hoe je een gesprek over zelfmoordgedachten en – plannen voert, welke hulpverlening je in kunt schakelen en hoe je een suïcidepreventie-protocol opstelt.

Stappenplan scholieren en studenten

Stappenplan scholieren en studenten

Dit stappenplan geeft kort en bondig aan wat je kunt als scholieren/studenten denken aan zelfmoord of als je vermoedt dat iemand een zelfmoordpoging wil doen.

Signaleringskaart onderwijs

Signaleringskaart onderwijs

Veel jongeren die zelfmoordgedachten hebben, een poging doen of zelfmoord plegen, zoeken geen hulp. Signaleer je iemand die suïcidale gedachten heeft, dan kun je zelfmoord bespreekbaar maken en diegene doorverwijzen naar een hulpverlener. Gebruik hiervoor de signaleringskaart.

Handreiking sociaal domein

Handreiking sociale domein

Als je bijvoorbeeld werkzaam bent als politieagent, klantmanager, bewindvoerder, gerechtsdeurwaarders of binnen en gemeente, dan is er een kans dat je een cliënt (of collega) kent die aan zelfmoord denkt. Merkt u het, als hij of zij overweegt om een einde aan zijn of haar leven te maken? Vaak niet, want praten over zelfmoord is taboe. Dat taboe wil 113 doorbreken met deze handreiking.

Factsheet sociale domein

Factsheet sociale domein

Facts & figures over zelfdoding binnen het sociale domein.

Handreiking huisartsen

Handreiking huisartsen

Deze handreiking biedt de medewerkers van de huisartsenpraktijk, waaronder de POHs, de assistent en de huisarts zelf, handvatten om suïcidale patiënten te herkennen, met hen in gesprek te gaan en hen op een veilige manier toe te leiden naar de juiste zorg. 

Triagetool huisartsen

Triagetool huisartsen

In deze triagetool vind je 5 fundamentele vragen die je als huisarts kunt stellen als een patiënt aan zelfmoord denkt.

Triagetool bedrijfsartsen

Triagetool bedrijfsartsen

In deze triagetool vind je 5 fundamentele vragen die je als bedrijfsarts kunt stellen als een patiënt aan zelfmoord denkt.

Infosheet Samenwerken met naasten in de GGZ

Infosheet Samenwerken met naasten in de GGZ

Samenwerken met naasten in de behandeling van suïcidale mensen in de GGZ wordt door 113 Zelfmoordpreventie aangemoedigd en ondersteund. Hoe je dat aan kunt pakken, lees je in deze infosheet.

Folder Supranet Community

Folder Supranet Community

Wil je aan de slag met suïcidepreventie in je regio? 113 kan je helpen een concreet actieplan op te zetten.

Folder deelname huisartsen aan Supranet Community

Folder deelname huisartsen aan Supranet Community

Informatie voor huisartsen over deelname aan het Suïcidepreventie Actienetwerk in de wijk.

Flyer werving vrijwilligers

Flyer werving vrijwilligers

Voor de werving van vrijwilligers voor 113, kan je deze flyer gebruiken.

Folder suïcidepreventietraining gatekeepers

Folder suïcidepreventietraining gatekeepers

In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. Je kunt de training op locatie volgen met je team of individueel via de open inschrijving bij 113.

Factsheet Suïcidaliteit en autisme

Factsheet Suïcidaliteit en autisme

Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door zelfmoord te overlijden dan mensen zonder autisme. Volgens een grootschalige Zweedse studie uit 2016 is de kans om te overlijden door zelfdoding voor volwassenen met autisme zelfs ruim 7 keer groter dan voor andere volwassenen. Mensen met autisme en een gemiddelde tot hoge intelligentie hebben een verhoogd suïciderisico in vergelijking tot mensen met autisme en een verstandelijke beperking.