Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Informatiemateriaal

Je kunt ons informatiemateriaal aanvragen of zelf downloaden.

Folder over 113 (Nederlandstalig)

Informatiefolder over de dienstverlening van 113. Download de PDF

Folder over 113 (Engelstalig)

Engelstalige folder over de dienstverlening van 113. Download de PDF

Posters over 113

Een poster van 113 met het 1KZ1EJ3 beeldmerk. Download de PDF

Crisiskaartjes

Crisiskaartjes van 113 met het telefoonnummer en de website als jij (of iemand anders) in nood bent en wilt praten met een vrijwilliger via chat of telefoon. Download de PDF

Veiligheidsplan

Een veiligheidsplan heeft als doel ervoor te zorgen dat jij (of ander) veilig bent en blijft als je je wanhopig, angstig voelt en/of het niet meer ziet zitten. Download de PDF

Zelfmoordpreventiewijzer

De zelfmoordpreventiewijzer is ontwikkeld voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met iemand die aan zelfmoord denkt. Het is een hulpkaart met praktische tips en handvatten om op de juiste manier in gesprek te gaan en te blijven met de ander.  Download de PDF

Flyer Samen Minder Suïcide: jongvolwassenen – van praten naar doen

Waarin jongvolwassenen aangeven welke acties volgens hen nodig zijn om het stijgende aantal zelfdodingen onder hun leeftijdsgroep terug te dringen. Download de PDF

Werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag

Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag zijn ingewikkelde en gevoelige onderwerpen. Er zijn verschillende motieven en factoren die het gedrag veroorzaken of versterken. Hoewel het twee verschillende gedragingen zijn, kan er in de praktijk overlap zitten tussen beiden. Als zelfbeschadiging ernstiger wordt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot of gezien worden als een suïcidepoging. Deze werkkaart helpt beide gedragingen te herkennen en biedt handvatten voor hoe je ermee om kunt gaan. Download de PDF

Zelfmoordpreventiewijzer (Engels)

How can you help someone who is struggling with suicide? Engelse versie van de zelfmoordpreventiewijzer. Download de PDF

Handreiking mediaprofessionals

Deze handreiking beschrijft wat er vanuit de wetenschap en praktijk bekend is over het maken van media-uitingen over suïcide op een manier die helpt om verdere suïcides te voorkomen. Onderzoek laat zien dat rekening houden met deze inzichten kan leiden tot een afname van het aantal suïcides. Download de PDF

Tien tips voor mediaprofessionals

Tien tips hoe je op een verantwoorde manier kunt berichten over suïcide. Download de PDF

Handreiking onderwijs

De handreiking ‘Als ik kan zeggen wat ik denk’ geeft mensen werkzaam in het onderwijs handvatten om beter om te gaan met suïcidaliteit bij leerlingen. Bijvoorbeeld over hoe je een gesprek over zelfmoordgedachten en – plannen voert, welke hulpverlening je in kunt schakelen en hoe je een suïcidepreventie-protocol opstelt. Download de PDF

Stappenplan scholieren en studenten

Dit stappenplan geeft kort en bondig aan wat je kunt als scholieren/studenten denken aan zelfmoord of als je vermoedt dat iemand een zelfmoordpoging wil doen. Download de PDF

Gesprekskaart onderwijs

Niet iedereen die aan zelfmoord denkt, praat erover. Er zijn signalen die erop kunnen wijzen dat een jongere aan zelfmoord denkt. Maar gedachten aan zelfmoord bespreekbaar maken, hoe doe je dat? Bekijk hiervoor de gesprekskaart. Download de PDF

Handreiking sociale domein

Als je bijvoorbeeld werkzaam bent als politieagent, klantmanager, bewindvoerder, gerechtsdeurwaarders of binnen en gemeente, dan is er een kans dat je een cliënt (of collega) kent die aan zelfmoord denkt. Merk je het, als hij of zij overweegt om een einde aan zijn of haar leven te maken? Vaak niet, want praten over zelfmoord is taboe. Dat taboe wil 113 doorbreken met deze handreiking. Download de PDF

Factsheets

Naar onze factsheets

Handreiking huisartsen

Deze handreiking biedt de medewerkers van de huisartsenpraktijk, waaronder de POHs, de assistent en de huisarts zelf, handvatten om suïcidale patiënten te herkennen, met hen in gesprek te gaan en hen op een veilige manier toe te leiden naar de juiste zorg.  Download de PDF

Zakkaartje Ziekenhuizen

Een handig zakkaartje voor artsen en verpleegkundigen met tips over contact maken en het gesprek aangaan met patiënten over suïcidaal gedrag. Download de PDF

Infosheet Samenwerken met naasten in de GGZ

Samenwerken met naasten in de behandeling van suïcidale mensen in de GGZ wordt door 113 Zelfmoordpreventie aangemoedigd en ondersteund. Hoe je dat aan kunt pakken, lees je in deze infosheet. Download de PDF

Folder Supranet Community

Wil je aan de slag met suïcidepreventie in je regio? 113 kan je helpen een concreet actieplan op te zetten. Download de PDF

Folder deelname huisartsen aan Supranet Community

Informatie voor huisartsen over deelname aan het Suïcidepreventie Actienetwerk in de wijk. Download de PDF

Flyer werving vrijwilligers

Voor de werving van vrijwilligers voor 113, kan je deze flyer gebruiken. Download flyer werving vrijwilligers 113

Matrix suïcidepreventie in de organisatie

In deze matrix kan je aangeven wat er in de organisatie al gedaan is aan suïcidepreventie. Je krijgt per onderdeel overzicht over waar nog verbetering mogelijk is. Download de matrix

Stappenplan suïcidepreventie

Met dit stappenplan verdeel je de taken en verantwoordelijkheden in jouw organisatie ten opzichte van de onderstaande stappen:

  • herkennen
  • bespreken
  • doorverwijzen
  • samenwerken 

Download het stappenplan

Evaluatie

Evalueer de ervaringen en loop elk jaar je activiteiten rondom suïcidepreventie na. Dit met als doel te ontdekken waar verbetering mogelijk is en op basis daarvan het beleid verder aan te scherpen. Download de evaluatie

Meerjarenplan

In een meerjarenplan definieer je verschillende acties. Zo veranker je het suïcidepreventiebeleid in de organisatie. Download het meerjarenplan

Catalogus onderzoek suïcide Nederland

 

Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.

Handreiking nabestaanden

Deze brochure biedt steun en structuur aan de hectische tijd waarin nabestaanden van een suïcide zich bevinden. De brochure bevat informatie, zoals: “Wat moet je allemaal regelen? Met welke juridische en administratieve zaken krijg je te maken?” En:  “Waar heb je recht op als nabestaande?” Daarnaast bevat de brochure een aantal adviezen over o.a. het rouwproces en rouwen bij kinderen. De handreiking geeft ook tips over bijvoorbeeld het omgaan met sociale media en pers. Download de PDF