Nabestaanden

113 is gericht op suïcidepreventie. Dit betekent dat wij diensten aanbieden om suïcide te voorkomen. Nabestaanden hebben verschillende vormen van rouwreacties. Hieronder vallen onder meer suïcidale gedachten. De diensten van 113 zijn divers. Heb je acute hulp nodig? De hulplijn van 113 is 24/7 open. Je kunt bellen (0800-0113) of chatten met een vrijwilliger. Je kunt je, net als via de huisarts, ook aanmelden voor kortdurende hulp via chat, telefoon of e-mail. Of een keer voor advies bellen met een van onze psychologen.

Heb je geen suïcidale gedachten of gevoelens, maar ervaar je gevoelens van nutteloosheid, onthechting, obsessief verlangen naar je dierbare of ongeloof en bitterheid door het overlijden? Dan heb je misschien hulp nodig bij de rouwverwerking. Voor nabestaanden bestaan er verscheidene organisaties die gespecialiseerd zijn in gecompliceerde rouwverwerking. 15% van nabestaanden bij suïcide hebben last van gecompliceerde rouw. Neem contact op met de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Die kan je informeren over de mogelijkheden van hulp voor nabestaanden in de omgeving. Organisaties die gespecialiseerd zijn in complexe rouwverwerking waar je ook contact mee kunt opnemen, zijn: MindLandelijk Steunpunt RouwEssenburgh en Rouw na zelfdoding en de Ivonne van de Venstichting.

 

Als je het verlies door suïcide een plek hebt gegeven en je wilt mensen met hetzelfde verlies helpen, dan kun je je ook aanmelden als vrijwilliger bij de hulplijn van 113.